Home · Antiquarian Books: Search our stock / Søg | Browse by subject / Emner
Own Publications: Books | Jazz-CDs | LyrikCD-er · About The Booktrader


DANISH TOPOGRAPHY / DANSK TOPOGRAFI
 
SUBJECT INDEX / EMNER
ORDER FORM / BESTILLING

30840 ACADEMIA SORANA. Kloster - Akademi - Skole. Gyldendal 1962. 4to. 216 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. - Velholdt. Frimærke med akademibygningen som motiv indklæbet på titelbladet og stemplet på udgivelsesdatoen (akademiets 400-årsdag, 1986). DKK 125

45309 AHLGADE 15-17, HOLBÆK. En arkæologisk og historisk undersøgelse fra 1200 til nutiden. Redig. af Else Asmussen. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab 1997. 471 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1994-95). DKK 130

3854 AMALIENBORG. Redig. af Viggo Sten Møller. Rhodos 1973. 4to. 288 s. Illustr. Orig. helbind af blankpoleret kalv, uden smudsomslag. - Navn på smudstitelblad. DKK 200

15772 AMALIENBORG. Redig. af Viggo Sten Møller. Rhodos 1973. 4to. 288 s. Illustr. Orig. halvlæder, omslag med lette brugsspor. DKK 200

19678 AMALIENBORG. Redig. af Viggo Sten Møller. Rhodos 1973. 4to. 288 s. Illustr. Orig. shirting, med omslag. DKK 150

31235 ANDERSEN, ANDERS og LARS: Optegnelser fra Holevadgården 1767-1863. Udg. ved Holger Rasmussen. Landbohistorisk Selskab 1982. 246 s. Heftet. DKK 100

12086 ANDERSEN, C. CHR.: Kjøbenhavns Slot. H. Hagerups Forlag 1902. Folio. 30 s. + 15 tavler. Orig. kart. DKK 500

8240 ANDERSEN, ELLEN: Danske bønders klædedragt. Carit Andersens Forlag 1960. 536 s. Illustr. Orig. halvlæder, med smudsomslag. DKK 300

46023 ANDERSEN, ELLEN: Danske bønders klædedragt. Carit Andersens Forlag 1960. 536 s. Illustr. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. DKK 250

2198 ANDERSEN, ELLEN: En jysk herregård. Nationalmuseet 1983. 143 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100
Om Serridslevgård, nord for Horsens.

49104 ANDERSEN, POUL CARIT: Skagen i fortid og nutid. Selskabet Bogvennerne 1980. Stor 8vo. 163 s. Illustr. af Alex Secher. Heftet. DKK 100

65447 ANDERSEN, POUL O.: På Hedningers Vis. Om magi, hekseri og hekse. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1998. 201 s. Illustr. Heftet. DKK 150

7488 ANDERSEN, AAGE: Middelalderbyen Næstved. Viby J., Centrum, 1987. 4to. 129 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

30220 ANTHONISEN, BENT BÅGØE: Hanstholm-fæstningen. Festung Hanstholm. Ringkøbing, Bollerup Boghandels Forlag, 1985. 4to. 100 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 175

46016 ANTONIEWITZ, WILHELM VON: Slægten fra Birket Mølle. Mølleejer Rasmus Pedersen Møller og hans efterslægt. Privattryk. 1942. 92 s. + plancher. Med foromslag i privat halvlæder. DKK 300

22361 ARENTOFT, ESKIL: De spedalskes hospital. Udgravningen af Sankt Jørgensgården i Odense. Odense Bys Museer 1999. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

79777 ASKHOLM, IB: Danmarks højtider og festdage. Anden udgave. Rødovre, Askholms Forlag, 2012. Tvær-8vo. 224 s. Orig. kart. - Stempel på forsats. DKK 125

48699 BARN AF HIMMERLAND II. Redig. af Martin Bjerring m.fl. Udg. af Lions Clubber i Himmerland 1980. 176 s. Illustr. Heftet. DKK 100

50861 BARN AF HIMMERLAND III. Redig. af Martin Bjerring m.fl. Udg. af Lions Clubber i Himmerland 1983. 207 s. Illustr. Heftet. DKK 100

73190 BARN AF HIMMERLAND. VIII. Redig. af Sv. Å. Andersen m.fl. Udgivet af Lions Clubber i Himmerland. 1994. 221 s. Illustr. Heftet. DKK 100

23035 BARN AF AALBORG. Redig. af Jacob Blegvad m.fl. Udgivet af Lions Club Aalborg 1959. 167 s. Heftet. - Navn på bageste inderomslag. DKK 150

77022 BARNDOMSBYER. Redig. af Martin Zerlang og Frederik Stjernfelt. Samleren. 1998. 394 s. Heftet. DKK 100

76371 BECH, SVEND CEDERGREEN: Københavns historie gennem 800 år. P. Haase & Søns Forlag 1967. 641 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 200

40038 BECKER-LARSEN, KLAVS: Tunestillingen. Feltbefæstningen fra Roskilde fjord til Køge bugt. Roskilde Museums Forlag 1986. 4to. 296 s. + upagineret kortmappe. Orig. lærredsbind, med smudsomslag. DKK 300

51989 BEGTRUP, JOACHIM: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd. Odense, S. Hempel, 1823. XVI,224 s. + foldetavle. Ubeskåret med (nusset) foromslag i nyere shirting. Titelblad mangler. Tilegnelsesblad, foromslag og første side repareret. Foldetavlen i fotokopi. Exlibris. DKK 300

59469 BENSON, HARRY. - LORING, JOHN: Tivoli Gardens. Edited by Andrea Danesø. New York, Harry N. Abrams, 2007. 4to. 240 pp. Illustr. with color photos by Harry Benson. Publisher's boards, in jacket. DKK 200

12103 BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Fyn med øer. Aarsleff & Friis 1985. 245 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

12101 BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Midtjylland / Himmerland / Djursland. Aarsleff & Friis 1984. 239 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

3590 BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Vestjylland. Aarsleff & Friis 1984. 239 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

3589 BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Østjylland. Aarsleff & Friis 1984. 247 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

30100 BERG, RASMUS: Bagersvenden i Fortid og Nutid. Dansk Andels Trykkeri 1942. 279 s. + plancher. Privat shirting. DKK 150

16618 BERGMARK, MATTS: Lægekunst, tro og overtro. Dansk bearbejdelse ved Harald Nielsen. Politikens Forlag 1968. 400 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 75

25989 BERNHOLM, P.H.: Antvorskov gennem Tiderne til vore Dage. Det schønbergske Forlag 1942. 4to. 147 s. Illustr. Heftet. DKK 100

2332 BERNTSEN, ARENT: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed. [1656]. Fotografisk optryk. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1971. (24),652,(50) s.+ 1 tavle. Orig. kart. DKK 300

11212 BEVARINGSPLAN RØNNE. Udgivet af Det særlige Bygningssyns Sekretariat. 1967. 4to. 71 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 75

64281 BIERING, ERIK: Saltholm. Kalkbrud, alminding og fugleø. Esbjerg, Bygd, 1976. Stor tvær-8vo. 63 s. Illustr. af Jens Gregersen. Orig. kart. DKK 75

15787 BIRCHEROD, JACOB: Folketro og festskik særlig fra Fyn (1734). Redig. af Inger M. Boberg. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1936. 131 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 43). DKK 100

24271 BLICHER, NIELS: Topographie over Vium Præstekald. Redig. af Ella Jensen. Herning, Blicher-Selskabet, 1978. 273 s. Heftet. DKK 100

71063 BLICHER, NIELS: Topographie over Vium Præstekald. Ny udgave ved Søren Vasegaard. Woel's Boghandel og Antikvariat 1930. XVI,208 s. Ubeskåret med omslag i pænt privat halvlæder (Henning Edel Hansen). - Exlibris. DKK 250

9146 BLICHER, ST. ST.: Viborg Amt. [1839]. Fotografisk optryk. Historisk Samfund for Viborg Amt 1973. (8),227 s. Orig. kart. DKK 75

54192 BLOMBERG, AAGE FASMER: De magre år. Odense 1660-1700. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1980. Lille 4to. 458 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

42098 BLÜDNIKOW, BENT: Sladder og satire. Københavnerliv i 1780'erne. Gyldendal 1988. 4to. 180 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

52393 BO, MORTEN. - GARDE, CARL FREDERIK: Blågårds blues. Bøhms Bogtrykkeri 1971. 4to. Upagineret. Med fotos af Morten Bo. Orig. kart. DKK 400

11052 BOBÉ, LOUIS: Bogen om Frederiksberg Slot. Udgivet af Komiteen til Bevaring af Frederiksberg Slot. 1919. 4to. 94 s. Illustr. Orig. shirting med Frederik IVs monogram i gulstryk. - Særudgave i 250 nummererede eksemplarer på bedre papir, signeret af Louis Bobé. Tilskrift på forsats (flidspræmie fra Rysensteen Gymnasium). DKK 150

11340 BOBÉ, LOUIS: Sølyst. Trykt som manuskript. 1938. Lille 4to. 26 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

4625 BOBÉ, LOUIS, og CHR. AXEL JENSEN: Liselund. Udgivet af Foreningen af 3. December 1892. København 1918. Folio. 58 s. + 66 fotos og 56 opmålingstavler. Ubeskåret med omslag i halvbind af ufarvet niger med ophøjede bind og blindtrykte dekorationer (Karen Thygesen Holm) - Trykt i 620 ekspl. - Svag skjold nederst på ryggen. Stedvis let gulplettet. DKK 2.500

9218 BOBERG, INGER M.: Bjærgfolkenes bagning. Sagntypen "Grissel og Rage". Udgivet af Danmarks Folkemindesamling. Det schønbergske Forlag 1938. 104 s. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 46). DKK 60

75788 EN BOG OM NYHAVN. Redig. af Gert Munch. Rosenkilde og Bagger 1963. 87 s. + to foldetavler. Illustr. af Ib Spang Olsen. Orig. kart. DKK 100

11030 BOGEN OM DYREHAVEN. Redig. af Niels Blædel m.fl. Rhodos 1970. Tvær-4to. 359 s. Rigt illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 200
Med bidrag af Per Kirkeby, P.V. Glob, Iørn Piø, Klaus Rifbjerg, Axel Steensberg m.fl.

38051 BOGEN OM DYREHAVEN. Redig. af Niels Blædel m.fl. Rhodos 1970. Tvær-4to. 359 s. Rigt illustr. Orig. halvlæder, med smudsomslag. DKK 250
Med bidrag af Per Kirkeby, P.V. Glob, Iørn Piø, Klaus Rifbjerg, Axel Steensberg m.fl.

26365 BOGEN OM FREDERIKSBORG AMT. Redig. af Jørgen Andersen. Hillerød 1969. 4to. 456 s. Illustr. Orig. kart. - Tilskrift på forsats. DKK 200

7269 BOGEN OM SKIVE. Redig. af Charles Thiesen. Skive Folkeblads Bogtrykkeri 1926. (8),550 s. Illustr. Orig. halvlæder; en lille afskrabning på ryggen, ellers fin. DKK 300
Tekster af Carl Hansen, J.C. Hansen, Niels P. Bjerregaard, Marie Bregendahl m.fl.

79801 BOGEN OM SKIVE. Redig. af Charles Thiesen. Skive Folkeblads Bogtrykkeri 1926. (8),550 s. Illustr. Orig. helskind. - Navn på friblad. DKK 300
Tekster af Carl Hansen, J.C. Hansen, Niels P. Bjerregaard, Marie Bregendahl m.fl.

54195 BOJE, PER, og HENNING NIELSEN: Moderne tider. Odense 1868-1914. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1985. Lille 4to. 478 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

54818 BOKKENHEUSER, KNUD: Det gamle København. To bind. H. Hagerups Forlag 1919. 375 + 412 s. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder af ufarvet niger med blindtrykte rygornamenter. DKK 300

31391 BOLVIG, AXEL: Altertavlen i Roskilde Domkirke. Gyldendal 1997. 166 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

30030 BOLVIG, AXEL: Kalkmalerier omkring Øresund. Sesam 2000. 244 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

2479 BOLVINKEL, LILIAN: Poetiske København. Poetic Copenhagen. Tekst af Clifford Wright. Spectator 1965. Tvær-4to. Upagineret. Med sort-hvide fotos af Lilian Bolwinkel. Orig. kart. DKK 125

31037 BONDEGÅRD OG MUSEUM. Frilandsmuseernes teori og praksis. Rapport fra seminar i anledning af Frilandsmuseets 100-års jubilæum 1997. Redig. af Mette Skougaard og Jesper Herbert Nielsen. Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1998. 203 s. Illustr. Heftet. DKK 100

70815 BONDEGÅRDE I DANMARK. Udgivet af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Svenstrup, Skib Forlag, 2002. 4to. 160 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150
Ikke et ord får man om hvem, der har skrevet tekten.

45389 BORNHOLMERNES LAND. Øen i Øst. 2 bind. Redig. af H. Hjorth. Rønne, Bornholmerens Forlag 1944. 4to. 320 + 379 s. + tavler og et foldekort. Illustr. Orig. halvlæder. - Rygge med lette slidspor. DKK 400
Med bidrag af bl.a. Vilhelm Grønbech og Lars Rostrup Bøyesen.

25136 BORNHOLMS FUGLE. Redig. af Benny Génsbøl. Herluf Andersens Forlag 1973. 4to. 400 s. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 150

35374 BOSSEN, JANE: Helligåndskirken i Flensborg 1386-1986. Udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Rosenkilde og Bagger 1986. 4to. 108 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

63125 BOYE, IB: Rottefælden. Danmarks ældste sommerteater i 100 år. Privattryk. Vedbæk 1983. 102 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 100

77394 BRAMSEN, BO: Gamle Danmarkskort. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 157-1770. 2. udgave (fotogr. optryk). Grønholt Pedersens Forlag 1965. 4to. 159 s. + plancher. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

3923 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby gennem Ny-København. Hamlet 1986. 4to. 100 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

3927 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i grænselandene Sønderjylland og Bornholm. Hamlet 1982. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8296 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Københavns opland fra Dyrehaven til Dragør. Hamlet [1986]. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8301 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Nørrejylland. Mors - Salling og Himmerland. Hamlet 1984. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8297 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Sydjylland fra Kongeåen til Skjern. Hamlet 1983. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8300 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby i Vest- og Sydsjælland. Hamlet 1980. 4to. 112 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8298 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby på Nord- og Midtfyn. Hamlet 1979. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

8295 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Med Broby på Sydfyn Langeland Tåsinge Ærø og Samsø. Hamlet 1979. 4to. 96 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Kunstvejviser over Danmark). DKK 125

55327 BROBY-JOHANSEN, RUDOLF: Mit Broby in Nord-Jütland. Kopenhagen, Hamlet, 1978. 4to. 96 S. Illustr. Orig. Leinwand, Mit Schutzumschlag. - Namenszug auf Schutztitelblatt. DKK 125

12757 BRUNSGAARD, C.: Thisted gennem tiderne. Udgivet af Sparekassen for Thisted Amt. Thisted 1970. 4to. 123 s. Illustr. Orig. shirting, uden omslag. DKK 85

9216 BRUNSMAND, JOHAN: Køge Huskors. Med indledning og noter af Anders Bæksted. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder 1953. 320 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder, 61). DKK 100

17417 BRUUN, JOHAN JACOB: Novus Atlas Daniæ. Genudgivet med efterskrift af Svend Cedergreen Bech. Rosenkilde og Bagger 1970. Folio (26 s.) + 50 prospekter. Orig. halvlæder. DKK 300

12803 BRØNDEGAARD, V.J.: Folk og fauna. Dansk etnozoologi. Tre bind. Rosenkilde og Bagger 1985-86. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 900

57407 BRØNDEGAARD, V.J.: Folk og flora. Dansk etnobotanik. Bind 1. Rosenkilde og Bagger 1978. 340 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 500

59989 BYENS ADELSGÅRDE OG PALÆER. Norden 1720-1800. Redig. af Britta Andersen og Pernille Roholt. Skippershoved 2008. 4to. 159 s. Illustr. Heftet. DKK 130

9172 BÆKSTED, ANDERS: Besættelsen i Tisted 1696-98. To bind. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1959-60. 429 + 392 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 69-70). DKK 150

33413 CARLSEN, FRANZISKA: Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn. To bind. [1876-78]. Fotografisk optryk. Udg. af Carlsen-Langes Legatstiftelse [1985]. (12),308 + (12),208 s. Heftet. - Navn på titelblad. Omslag med lette brugsspor. DKK 200

24908 CHARLOTTENBORG. Historie Opmaaling. Udgivet af Kunstakademiet. 1933. 4to. (12),58,(1)s. + 60 tavler. Heftet. - Omslag slidt. DKK 200

60341 CHARLOTTENBORG. Historie Opmaaling. Udgivet af Kunstakademiet. 1933. 4to. (12),58,(1)s. + 60 tavler. Grimt orig. halvlæder. - Indvendig fin og ren. DKK 200

40429 CHRISTENSEN, ANEMETTE S.: Middelalderbyen Odense. Viby J., Centrum, 1988. 4to. 204 s. Illustr. Orig. kart. - Navn på forsats. DKK 150

9203 CHRISTENSEN, ARTHUR: Dumme Folk. Danske Skæmteæventyr i international Belysning. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1941. 102 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 50). DKK 75

28428 CHRISTENSEN, CHR.: Prinsen i Roskilde. Roskilde, Erh. Flensborgs Forlag, 1926. 4to. 95 s. Illustr. Privat shirting. DKK 125

11383 CHRISTENSEN, CHR. PETRESCH: Nørresundbys Hisorie. To bind. Aalborg, Georg Schultz' Boghandel, 1921-24. (8),388 + (8),389 s. Privat halvshirting. DKK 200

29341 CHRISTENSEN, JENS: Træk af nordfynsk Landsbyliv. Optegnelser redig. af Poul Andersen. J.H. Schultz Forlag 1958. XX,124 s. Illustr. Heftet. (Udvalg for Folkemaals Publikationer; B4). DKK 75

67018 CHRISTENSEN, J.L. ØSTERGAARD: Fra museets skatkammer. Museet for Holbæk og Omegn 1997. 4to. 204 s. Illustr. Heftet. DKK 65

9161 CHRISTENSEN, NIKOLAJ: Folkeeventyr fra Kær Herred. Tre bind. Redig. af Laurits Bødker. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1963-67. LVIII,316 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 73). DKK 150

25940 CHRISTENSEN, OLE H.: Storlandbrug under omformning. Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784-1792. Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1982. 335 s. Orig. kart. DKK 100

47010 CHRISTIAN 4.s KØBENHAVN. Redig. af Gregers Dirckinck-Holmfeld. Politikens Forlag 2006. 4to. 208 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Ganske svag plet på titelblad. DKK 200

48513 CHRISTIANSBORG SLOT. Redig. af Kristian Hvidt m.fl. To bind. Nyt Nordisk Forlag 1975. 4to. xii,415 + viii, 409 s. Illustr. Orig. kart. - Lille rift nederst på en ryg. DKK 200

23816 CHRISTIANSEN, NIELS A.: 100 år i Skole. Holbæk Private Realskole 1846-1946. Holbæk, E. Henningsens Boglade, 1946. (8),175 s. Illustr. Heftet. DKK 100

33120 CHRISTIANSEN, OLE "BAS": Henne hos Carl og Herluf. Vindrose 1994. 143 s. Heftet. - Stempel på smudstitelblad. DKK 350

63910 CHRISTMAS-MØLLER, INGEBORG: På fattighuset. Greve Hospital og andre fattighuse på landet i 1700- og 1800-tallet. Andet oplag. Nationalmuseet 1979. 171 s. Illustr. Heftet. DKK 75

77315 CHRISTOFFERSEN, KNUD B.: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970. Bind 1: 1801-1900. Frederikssund, Forlaget Thorsgaard, 1986. 4to. 423 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 200

9170 CHRISTOPHERSEN, MARIE: Fra Hedeboegnen. Redig. af Henrik Ussing. Udgivet af Foreningen Denmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1923. 173 s. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 26). DKK 125

7267 CLAUSEN, H.V.: Fra Holbæk Amt. Lehmann & Stage 1918. (4),414 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 200

59329 CLAUSEN, V.E.: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk 1565-1884. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder 1985. 239 s. farveplancher. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 85). DKK 100

61556 CLEMMENSEN, CARL HENRIK: Mit København. Andet oplag. H. Hirschsprungs Forlag 1939. 256 s. + plancher med fotos af Rudolf Simonsen og A.E. Andersen. Vignetter af Ebbe Sadolin. Privat halvlæder. DKK 125

30861 CLEMMENSEN, MOGENS: Venge Klosterkirke. Udg. af H. Storck og Mogens Clemmensen. 1921. Folio. 8 s. + 11 opmålingstavler. Heftet. (Ældre Nordisk Architektur). DKK 150

12706 CORTZEN, JAN: Spillet om Operaen. Med Mærsk Mc-Kinney Møller i hovedrollen. People's Press 2004. Lille 4to. 181 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

11147 DAM, ASGER, og ERNST CLAUSEN: Digte og Tegninger fra Bornholm. Gyldendal 1948. Tvær-4to. Upag. Orig. kart., smudsomslag defekt. DKK 100

11154 DAM, G.L., og H.K. LARSEN: Aakirkeby 1346-1946. Aakirkeby Boghandel 1941. 4to. 220 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation fra H.K. Larsen. DKK 150

62053 DAMSTRUP, VILLY: Eriks himmelfart. Skibe og skrøner i Nyhavn. Lynge, Bogan, 1993. 216 s. Illustr. af Ruth Rasmussen. Heftet. DKK 100

5306 DANMARKS KIRKER. Præstø Amt. Ved Chr. Axel Jensen og Victor Hermansen. To bind. Udgivet af Nationalmuseet. G.E.C. Gads Forlag 1933-35. 4to. (4),1112 s. Illustr. Pæne private halvlæderbind. DKK 600

40679 DANMARKS KIRKER. Sorø Amt. Ved Victor Hermansen og Poul Nørlund. 2 bind. Udgivet af Nationalmuseet. G.E.C. Gads Forlag 1936-38. 4to. 1336 s. Illustr. Privat halvshirting. DKK 500

37894 DANMARKS KYSTER. Redig. af Søren Olsen. Bogklubben Samtid 2000. 296 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

58634 DANMARKS TINGHUSE. Redig. af Peter Garde m.fl. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006. 4to. 258 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

79930 DANSK PERSON- OG RUTEBILTRAFIK samt Falcks Redningskorps. Redig. af Nic. Hurup. Danske Erhvervs Forlag 1936. Stor 8vo. (10),552 s. Illustr. Orig. halvlæder. - Snit plettet. Navn på titelblad. Gennemgående let nusset med nogle pletter i margenen her og der. DKK 500

34147 DEN DANSKE BONDE. Kulturbilleder. Redig. af M.P. Ejerslev. Nordisk Specialforlag 1945. 4to. 228 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 150

57921 DANSKE GÅRDE I TEKST OG BILLEDER. Vestsjællands Amt. To bind. Sorø, Landbrugsforlaget, uden år [ca. 1991]. 4to. 479 + 375 s. Illustr. Orig. kart. - Lidt løs, som altid. DKK 1.000

2175 DE DANSKE HEDER. To bind. Redig. af Erick Struckmann m.fl. Udg. af Danmarks Naturfredningsforening og Det danske Hedeselskab. 1943. 4to. 352 + 402 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 400

56019 DET DANSKE LANDHAANDVÆRK. Byggefagene I. Redig. af M.K. Gudmundsen. Odense, Kulturhistorisk Forlag [1935]. 4to. 444 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 200
Det første af tre bind om byggefagene.

30914 DANSKE SLOTTE OG HERREGÅRDE. Anden udgave. Redig. af Aage Roussell. Tyve bind. Hassings Forlag 1963-68. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 1.200

65107 DAVIDSEN, J.: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. Fotografisk optryk. Vinten 1977. Stor 8vo. 430 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

61062 DEBES, LUCAS: Færøernes Beskrivelse. Faksimileudgave. Udgivet af Selskabet til Udgivelse af Kildeskrifter og Studier ved Jørgen Rischel. To bind. Munksgaard 1963. 12mo. (24),367 + 180 s. + to foldetavler. Orig. kart. DKK 300

63286 DEGN, CHRISTIAN, und UWE MUUS: Topographischer Atlas Schleswig-Holstein. 83 Kartenausschnitte. Neumünster, Karl Wachholtz, 1963. 4to. 202 S. 4to. 202 S. + Falttafeln. Orig. Leinwand, mit Schutzumschlag. DKK 250

77051 DEHN-NIELSEN, HENNING: Danmark set fra luften. Anden udgave. Sesam 2003. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 120

30454 DEHN-NIELSEN, HENNING: Danske byer set fra luften. Lademann 1986. Tvær-4to. 168 s. Med fotos af Hans Henrik Tholstrup. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

19562 DEHN-NIELSEN, HENNING: Danske kirker og klostre set fra luften. Lademann 1988. Tvær-4to. 168 s. Med fotos af Hans Henrik Tholstrup. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

44185 DEHN-NIELSEN, HENNING: Kirker og klostre i Danmark. Redig. af Georg Vejen m.fl. Sesam 1995. 534 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

29049 DIGTERNES FREDERIKSBERG FRA OEHLENSCHLÄGER TIL FRANK JÆGER. Redig. af Poul P.M. Pedersen. Udg. af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1957. XX,295 s. Ubeskåret med omslag i elegant halvlæder. DKK 200

24551 DIRCHSEN, JAN: Hollænderbyen og dens mennesker. Kristeligt Dagblads Forlag 1982. 4to. 176 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 125

35368 EGERNFØRDE BYS HISTORIE. Redig. af Harald Jørgensen m.fl. Flensborg, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1980. 291 s. Illustr. Heftet. DKK 100

26036 ELLEKILDE, HANS: Danske Folkeminder. Udvalgte Afhandlinger og Artikler. Redig. af Laurits Bødker. Rosenkilde og Bagger 1961. (14),229 s. + portræt. Heftet. DKK 125

5871 ELLEKILDE, HANS: Danske Højtidsskikke. Schultz Forlag 1943. 123 s. Illustr. af Povl Christensen. Orig. kart. DKK 200

9169 ELLEKILDE, HANS: Vore danske Folkeæventyr. Første Udvalg. Mytiske Æventyr med mandlig Helt. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1928. 127 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 35). DKK 100

41176 ELLING, CHRISTIAN: Børsen og Byen. En Billedbog. Udgivet af Grosserer-Societets Komité 1957. 4to. 32 s. + plancher. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Trykt i 800 nummererede ekspl. DKK 150

74043 ELLING, CHRISTIAN: Det gamle København. Politikens Forlag 1947. 4to. 128 s. Illustr. af Axel Nygaard. Ubeskåret med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 275

22543 ELLING, CHRISTIAN: Det gamle København. Andet oplag. Politikens Forlag 1948. 4to. 128 s. Illustr. af Axel Nygaard. Halvlæder. DKK 150

46872 ELLING, CHRISTIAN: Det klassiske København. En byæstetisk Studie. Thaning & Appels Forlag 1944. 4to. 176 s. Illustr. Ubeskåret med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 275

3572 ELLING, CHRISTIAN: Det klassiske København. En byæstetisk Studie. Thaning & Appels Forlag 1944. 4to. 176 s. Illustr. Heftet. DKK 125

25443 ELLING, CHRISTIAN: København i Fortrolighed Copenhagen Confidentially. Berlingske Forlag 1961. 4to. 60 s. Med fotos af forf. Heftet. - Exlibris. DKK 85

49020 ELLING, CHRISTIAN: Et yndigt Land. Billeder og Minder fra det romantiske Sjælland. Thaning & Appels Forlag 1961. 4to. 80 s. + plancher. Privat halvlæder. DKK 200

4436 ELLING, CHRISTIAN: Et yndigt Land. Billeder og Minder fra det romantiske Sjælland. Thaning & Appels Forlag 1961. 4to. 80 s. + plancher. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 150

3502 ELLING, CHRISTIAN: Et yndigt Land. Billeder og Minder fra det romantiske Sjælland. Thaning & Appels Forlag 1961. 4to. 80 s. + plancher. Heftet, smudsomslag med let slitage langs kanten. DKK 125

66907 ELLING, CHRISTIAN, og KAI FRIIS MØLLER: Byens Hjerte og Digterens. Tekst til et gammelt Københavnskort. Det Berlingske Bogtrykkeri 1947. 4to. 79 s. + et foldekort. Orig. halvshirting, lille plet på ryggen. DKK 125

2195 ENEVIG, ANDERS: Klunsere og kræmmere. Fremad 1964. 155 s. + illustr. Orig. kart. DKK 125

26068 ENEVIG, ANDERS: Krucifikser i danske klosterhaver. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1996. 4to. 88 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

2197 ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Fremad 1963. 135 s. + illustr. Orig. kart. DKK 125

50849 ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder. Fotografisk optryk. Dansh Historisk Håndbogsforlag 1985. 135 s. + illustr. Heftet. DKK 100

10060 ENEVIG, ANDERS: Vejkrucifikser i Danmark. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1994. 4to. 143 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

23110 ENGELSTOFT, C.T.: Odense Byes Historie. (Odense 1880). Fotografisk optryk. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1978. (4),XII,607 s. + kort og illustr. Orig. kart. DKK 185

37054 ENGELSTOFT, C.T.: Odense Byes Historie. 2. udgave. Odense, Hempelske Boghandel, 1880. XII,607 s. + 6 kort og illustr. Samtidigt halvlæder. Kortene opklæbet på lærred. DKK 300

48694 ENSTED, C.J. JESPERSEN. - MANØE, SØREN: C.J. Jespersen Ensted - en tidlig dansk gårdmaler. Udgivet af Dansk Landbrugsmuseum m.fl. 2000. Stor tvær-8vo. 236 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

78742 ERICHSEN, L. MYLIUS: Den jydske Hede før og nu. Gyldendalske Boghandels Forlag 1903. 4to. (10),520 s. Illustr. af Valdemar Neiiendam. Pænt privat halvlæder. - Navn på titelblad. Margener stedvis let gulplettede. DKK 400

78743 ERICHSEN, L. MYLIUS: Den jydske Hede før og nu. Gyldendalske Boghnadels Forlag 1903. 4to. (10),520 s. Illustr. af Valdemar Neiiendam. Komponeret shirtingsbind. - Exlibris. Kapitæler med lette brugsspor, ellers et fint eksemplar. DKK 500

7115 ERICHSEN, L. MYLIUS: Den jydske Hede før og nu. Fotografisk optryk. Hernovs Forlag 1993. 4to. (14),524 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

42060 ERMEN, EDUARD VAN, og ERIK VAN MINGROOT: Danmark og det øvrige Norden i gamle kort og stik. Oversat af Inge Bielefeldt. Borgen 1987. Folio. Med tekstillustrationer og 74 farvegengivelser af gamle kort. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 375

40716 ERNST, HELGE: Bornholmermalerne og malere på Bornholm. Herluf Stockholms Forlag 1984. 4to. 168 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 175

54391 ERSLEV, ED.: Den danske Stat, en almindelig geographisk Skildring for Folket. Kittendorff & Aagaards Forlag 1855-57. XXIV575 s. + en foldetavle. Med talrige xylografier i teksten. Orig. halvlæder, en ydre fals med en revne på tre centimeter. Revne i foldetavle. Gammelt navn på friblad. DKK 300

54392 ERSLEV, ED.: De tre nordiske Rigers Geografi. C.A. Reitzels Forlag 1863. (6),123 s. + koloreret foldekort. Halvshirting. - Gamle navnetræk på forsats. DKK 125

61558 EWALD, JESPER: København i Dag. Byens Solskinsbilledbog. C.A. Reitzels Forlag 1935. Stor 8vo. Upagineret. Med fotos af forf. Heftet. DKK 125

57599 FABRICIUS, JACOB, DEN YNGRE: Optegnelser 1617-1644. Udgivet ved A. Andersen. Historisk Samfund for Sønderjylland 1964. Stor 8vo. XVI,480 s. Orig. kart. DKK 130

33023 FANG, ARTHUR: Sct. Jørgensbjerg. Roskilde, Erh. Flensborgs Boghandel, 1937. 215 s. Illustr. Privat shirting. DKK 125

8304 FEILBERG, H.F.: Jul. To bind. Fotografisk optryk. Rosenkilde og Bagger 1962. (4),366 + VIII,396 s. Orig. kart., med smudsomslag. - Smudsomslag ganske let plettede, ellers som ny. DKK 200

9204 FEILBERG, H.F.: Sjæletro. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1914. 219 s. + 1 illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 10). DKK 125

9189 FELDBORG, A. ANDERSEN: Denmark Delineated; or, Sketches of the Present State of That Country. [Edinburgh 1824]. Photographic reprint. Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 1976. (4),x,36,104,116,64,(2),74 pages + illustr. Publisher's boards. DKK 200
Geographically restricted to Sealand and Copenhagen, the book also contains chapters on Danish art and literature.

19836 FOLKETRO. Redig. af Nils Lid. J.H.Scultz Forlag 1935. (8),171 s. Heftet. (Nordisk Kultur; XIX). DKK 150

50244 FRA TUGTENS TID. Erindringer fra Sorø Akademis Skole 1822-1962. Redig. af Per Salling. Borgen 1990. 464 s. Heftet. DKK 200

76677 FRANDSEN, KARL-ERIK: Tårnby landsby - historie og bygningsregistrant. Privattryk. 1989. Tvær-4to. 116 s. Illustr. Heftet. DKK 150

47352 FRIIS, ACHTON: Danmarks store Øer. 2 bind. Anden udgave. Grafisk Forlag 1962. 4to. 364 + 520 s. + plancher. Illustr. af Johannes Larsen, Knud Kyhn, Andreas og Achton Friis. Orig. blåt kunstlæder. - Mindre revne i en ydre fals. DKK 475

2426 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Gyldendal 1932. 4to. 476,(6) + 322 s. + plancher og foldekort. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Pænt privat halvlæder. DKK 800

42390 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Gyldendal 1932. 4to. 476,(6) + 322 s. + plancher og foldekort. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Orig. halvlæder. - Exlibris. DKK 800

51096 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Tredje udgave. Grafisk Forlag 1980. 4to. 511 + 335,13 s. + plancher. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Orig. olivengrønt kunstlæder med guldsnit foroven. Med smudsomslag i kassetter. - Som ny. DKK 400

53339 FRIIS, ACHTON: De Jyders Land. To bind. Anden udgave. Grafisk Forlag 1962. 4to. 511 + 335,13 s. + plancher. Med tegninger af Johannes Larsen samt tegninger og fotografier af forf. Orig. blåt kunstlæder. DKK 400

9179 FRIIS, PETER EDVARDSEN: En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nuværende Tilstand. (Sorøe 1759). Fotografisk optryk. Rosenkilde og Bagger 1983. Lille 4to. (24),632,X s. Orig. kart. DKK 250

30683 FRIIS, STEEN: Roskilde Domkirke. C.A. Reitzels Forlag 1851. 278 s. + litografier og to foldetavler. Med foromslag i nyere shirting. - Stedvis gulplettet. Forreste fals lidet løs. DKK 150

45314 FURBO, N.CHR.: Omkring Sebberfjord. Eget Forlag 1937. 64 s. Heftet. DKK 100

17925 FURDAL, KIM: Fra preussiske landkommuner til danske sognekommuner. Kommunestyret i Sønderjylland fra 1867 til 1920'erne. Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1999. 506 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

46344 FÆRØERNE. To bind. Udgivet af Dansk-Færøsk Samfund 1958. 4to. (8),407 + 311 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 300
Foldekort mangler!

51570 FØR OG NU. Historisk, topografisk Tidsskrift. Redig. af F. Zachariae. 10 årgange. 1915-23. + 2 supplementsbind (uden år). Alt der udkom. 4to. Med talrige illustr. i teksten samt plancher og kort. Ens, pæne halvlæderbind. DKK 1.200

31106 GADSTRUP OG SYV SOGNE. Roskilde Dagblads Trykkeri 1953. 272 s. Illustr. Heftet. DKK 175

67047 GALSCHIØT, M.: Helsingør omkring midten af forrige aarhundrede. Anden udgave. Nyt Nordisk Forlag 1980. 325 s. + illustr. Heftet, uden smudsomslag. DKK 100

14272 GAMLE DANSKE HÅNDVÆRK. Redig. af George Nellemann og Jan Danielsen. Politikens Forlag 1971. 359 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 150

61827 GAMLE HUSE I SØNDERHO. Redig. af Sys Hartmann. Udgivet af Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen 1980. 4to. 239 s. + foldetavle. Illustr. Heftet. DKK 350

12703 GAMLE JYDSKE TINGSVIDNER. Samlede og udgivne med Oplysninger, Register og Ordliste af O. Nielsen. J. Jørgensen & Co. 1882. XLVIII,171 s. Samtidigt halvlæder. DKK 300

23041 GAMMEL HJØRRING 1975. Registrant og bevaringsplan. Udgivet af Vendsyssel historiske Museum og Nationalmuseet. [1975]. 4to. 88 s. Illustr. Heftet. DKK 100

76153 GARNER, H.N.: Atlas over danske klostre. Nyt Nordisk Forlag 1968. 189s. Illustr. Heftet. - Omslag med lette brugsspor. Exlibris. DKK 125

62087 GEDDES, KEITH, and GORDON BUSSEY: The Setmakers. A History of the Radio and Television Industry. London, BREMA, 1991. 464 pp. Illustr. Publisher's cloth, in jacket. DKK 150

9207 GEJLAGER, A.I.: Nord for Horsens Fjord. Folkemindeoptegnelser fra Vor Herred. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1946. 173 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 55). DKK 85

66142 GERWARD, GHULLAN: Majgrevefesten. En kulturhistorisk analys. Stockholm, Carlssons, 1996. 244 s. Heftet. - Et hjørne let stødt. DKK 100
Disputats.

61029 GET LOST. Et atlas over det (u)mulige København. DAC / Dansk Arkitektur Center 2010. Upagineret. Illustr. Heftet. - DVD indlagt. Nr. 105 af 500. DKK 150

15585 GISSEL, SVEND: Landgilde og udsæd på Sjælland. Landbohistorisk Selskab 1968. 444 s. Orig. shirting. (Landbohistoriske Skrifter; 3). DKK 200
Disputats.

21754 GISSEL, SVEND: Landgilde og udsæd på Sjælland. Udgivet af Landbohistorisk Selskab. 1968. 444 s. Heftet. (Landbohistoriske Skrifter; 3). DKK 150
Disputats.

48227 GLASSIE, HENRY: All Silver and No Brass. An Irish Christmas Mumming. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1975. xxx,192 pp. Illustr. Softcover. - With author's dedication. DKK 125

14487 GOLDSCHMIDT, HARALD: Kvægbrugets Udvikling i Danmark, særlig i Sorø og Præstø Amter i de sidste 25-35 Aar. Schubothes Boghandel 1890. VI,295 s. Orig. shirting. DKK 150

32207 GRAM-ANDERSEN, JESPER: Livgardens Kaserne & Rosenborg Eksercerplads 200 år 1786-1986. Nyt Nordisk Forlag 1986. 4to. 156 s. Illustr. Kart. DKK 175

22365 GRANDT-NIELSEN, FINN: Fynsk kirkesølv. Odense, Lokalhistorisk Forlag, 1983. 4to. 200 s. Illustr. Orig. kart. (Fynske Studier; XII). DKK 150

46338 GRANDT-NIELSEN, FINN: Odense i fotografiets barndom. Odense, Lokalhistorisk Forlag - Fyn, 1979. Lille 4to. 154 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

39001 GRAVLUND, THORKILD: Dansk Folkekarakter. Sjællændere og Jyder. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkemindesamling. Det schønbergske Forlag 1911. 124 s. Heftet, omslag med brugsspor. (Danmarks Folkeminder; 7). DKK 75

29840 GREEN, THEODOR: Børsen i København. Ugebladet Børsens Forlag 1898. (4),220 s. Privat shirting. DKK 150

59566 GRØNLUND, DAVID: Historisk Efterretning om de i Ribe Bye for Hexerie forfulgte og brændte Mennesker. [1780]. Fotografisk optryk. Historisk Samfund for Ribe Amt 1973. 195 s. Heftet. DKK 100

23858 GULD FRA NORDVESTSJÆLLAND. Redig. af Mogens Schou Jørgensen. Holbæk Amts Sparekasse 1975. 4to. 247 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

2131 HANSEN, BENT: Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968. Udgivet af Frederikshavn Kommune. Frederikshavn 1968. 355 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

44792 HANSEN, C.F. - ERIK MØLLERS TEGNESTUE: Christiansborg Slotskirke. En beskrivelse af Slotskirken og dens genopførelse efter branden i 1992. Thaning & Appel 2003. 4to. 243 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 200

54496 HANSEN, C.F. - MØLLER, VILHELM: Mindeblade om Christiansborg Slot. Uden udgiverangivelse og årstal [1884]. 4to. [4 s.] + 4 ark med xylografier efter tegninger af Niels Wivel. Løst indlagt i orig. shirtingsmappe (øvre kapitæl let stødt). - Både tekst og billedtavler gulplettede. DKK 200
Xylografierne forestiller C.F. Hansens Christiansborg, som det oprindelig stod, branden set fra Nybrogade og Marmorbroen, samt den udbrændte ruin.

61800 HANSEN, GEORG: Sædelighedsforhold blandt landbefolkningen i Danmark i det 18.århundrede. Det danske Forlag 1957. 237 s. Heftet. DKK 100

24545 HANSEN, H.P.: Fra gamle dage. Fotografisk optryk. Rosenkilde og Bagger 1977. 216 s. Heftet. DKK 100
Samlet udgave af: Folk bander. - Slavekrigen 1848. - Om renlighed i gamle dage. - Af brændevinens saga. - An Wåt's saga.

77735 HANSEN, H.P.: Fra gamle dage. Rosenkilde og Bagger 1961. 216 s. Orig. kart. - Exlibris, ellers velholdt. DKK 125
Samlet udgave af: Folk bander. - Slavekrigen 1848. - Om renlighed i gamle dage. - Af brændevinens saga. - An Wåt's saga.

29098 HANSEN, H.P.: Hedebønder i tre Slægtled. Rosenkilde & Bagger 1958. 271 s. Illustr. Med foromslag i elegant papirbind med skindtitelfelt. - Et par barnestreger på omslaget. DKK 150

26026 HANSEN, H.P.: Herning Museum 1892-1942. Aarhus Stiftstrykkeri 1942. 122 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation til Axel Steensberg. DKK 100

8025 HANSEN, H.P.: Hyrdeliv på heden. Ny udgave. Rosenkilde & Bagger 1962. 228 s. + illustr. Heftet. DKK 125

15828 HANSEN, H.P.: Hyrdeliv på heden. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1941. 248 s. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 49). DKK 200

23924 HANSEN, H.P.: Hyrdeliv på heden. Ny udg. Rosenkilde & Bager 1962. 228 s. + illustr. Privat shirting. DKK 150

19997 HANSEN, H.P.: Jydepotter og Løb. Udgivet af Det danske Kunstindustrimuseum. Fischers Forlag 1944. 4to. 139 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med brugsspor. DKK 200

29488 HANSEN, H.P.: Om Renlighed i gamle Dage. Holstebro, Niels P. Thomsen, 1928. 95 s. Heftet. DKK 100

13021 HANSEN, H.P.: Syner og varsler. Parapsykologiske fænomener. Rosenkilde og Bagger 1957. 259 s. + illustr. Heftet. DKK 150

29475 HANSEN, JACOB, og KNUD SØRENSEN: Dalum Sogns historie. To bind i fire dele. Udgivet af Dalum Kommune. Dalum 1959-68. 4to. 423 + 370 s. + foldetavler. Illustr. Heftet. DKK 250

13106 HANSEN, LAUR.: Spillemanden i dansk Folkeliv. Gamle Musikerslægter. Chr. Erichsens Forlag 1953. 208 s. Illustr. Heftet. DKK 145

23033 HANSEN, UFFE: Bakkefolk og bakkeminder. Hamlet 1977. 4to. 207 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

23813 HANSEN, VIGGO: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. C.A. Reitzel 1964. 232 s. + kort. Heftet, uden smudsomslag. DKK 100
Disputats.

43419 HANSEN-LAVIND, H.P.: Oldermanden tuder i Byhornet. Rudkøbing, Andr. Brandts Boghandels Forlag, 1944. 128 s. Heftet. - Med stor dedikation til Axel Steensberg. DKK 125

22261 HARDERVIG, BENT: Det var en herlig tid. Borgen 1984. 4to. 224 s. Illustr. Heftet. - Navn på titelblad. DKK 125
Historien om Jeckels Badehotel i Skagen.

33996 HARSBERG, VAGN: De sønderjyske amtsråd indtil 1970. Udgivet af Sønderjyllands Amtsråd. Uden sted 1984. 527 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

77407 HARTMANN, GODFRED, og JØRGEN B. RASMUSSEN: Skipperhuset. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Bevaringsforeningen "Fredensborg" 1994. 4to. 111 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Velholdt. DKK 150

16557 HAUGBØLL, CHARLES: Børster. 2. udgave. Forlaget Fremad 1965. 150 s. + illustr. Heftet. DKK 125

45542 HAUGBØLL, CHARLES: Børster. 2. udgave. Forlaget Fremad 1965. 150 s. + illustr. Orig. kart., smudsomslag medindbundet. DKK 125

29470 HAUGNER, C.C.: Nakskov Købstads Historie. Tre bind. Nyt Nordisk Forlag 1934-36. 4to. Illustr. Orig. halvlæder. - Navn på titelblade. DKK 500

2279 HEIMBÜRGER, MINNA: Den jydske ørken. Grevas Forlag 1969. 4to. 115 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med rift. DKK 100

11353 HELLSEN, HENRY: Kapitler af Købmagergades Historie. L. Levison Junr. 1950. 4to. (8),107 s. Illustr. af Arne Ungermann. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

1271 HELSINGØR STADSBOG 1549-1556. Rådstueprotokol og bytingbog. Udgivet ved Erik Kroman. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1971. XII,343 s. Heftet. DKK 100

9212 HENNINGSEN, HENNING: Dystløb i danske søkøbstæder og i udlandet. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1949. 160 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 57). DKK 60

37085 HERLUFSHOLM BIRKS TINGBOG 1616-19 og 1630-33. Redig. af Karen Marie Olsen m.fl. Udg. af Landbohistorisk Selskab. To bind + register. Rosenkilde og Baggers Forlag og Landbohistorisk Selskab 1954-79. Heftet. (Ældre danske Tingbøger). DKK 150

34218 HERREGÅRDEN. Menneske - samfund - landskab - bygninger. Fire bind. Redig. af John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen. Nationalmuseet 2004-6. 4to. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Velholdt. DKK 1.000

59971 HERREGÅRDEN. Menneske - samfund - landskab - bygninger. Bind 4: Moderne brug og bevaring. Redig. af John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen. Nationalmuseet 2006. 4to. 334 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Lille gok på ryggen, ellers som ny. DKK 300

11487 HERREGÅRDSLIV. Redig. af Ole Højrup. Bd. 8: OLE HØJRUP: Herregård og omegn. Nationalmuseet 1982. 4to. 215 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

54673 HERREGÅRDSLIV. Redig. af Ole Højrup. Bd. 5: OLE HØJRUP: Godsinspektør og forpagter. Nationalmuseet 1982. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

79273 HILDEN, JYTTE, og CLAUS OLSEN: Slotsholmen. Magtens ø. Schultz Forlag 2006. 4to. 208 s. Illustr. Orig. kart. - Tilskrift på titelblad. DKK 85

8236 HISTORISK ATLAS DANMARK. Redig. af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen. G.E.C. Gad 1988. 4to. 303 s. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 500

3918 HISTORISKE HUSE I DRAGØR. Udgivet af Nationalmuseet. Uden år. 4to. 440 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 150

23037 HISTORISKE HUSE I GILLELEJE FISKERLEJE. Af Flemming Beyer m.fl. Udgivet af Gilleleje Museum og Nationalmuseet. 1989. 4to. 151 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

30566 HISTORISKE HUSE I GRENÅ. Udgivet af Nationalmuseet og Djurslands Museum 1981. 4to. 159 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

3913 HISTORISKE HUSE I HELSINGØR. Udgivet af Nationalmuseet. 1973. 4to. 240 s. + plancher. Illustr. Heftet. DKK 125

3914 HISTORISKE HUSE I LISTED FISKERLEJE. Redig. af Hanne Christensen og Robert Egevang. Udg. af Nationalmuseet og Bornholms Museum. 1981. 4to. 170 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 75

23043 HISTORISKE HUSE I NIBE. Udgivet af Nationalmuseet og Aalborg historiske Museum 1979. 4to. 89 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

23040 HISTORISKE HUSE I AABENRAA. BEVARINGSPLAN. Udarbejdet af Hans Henrik Engqvist. Udg. af Nationalmuseet. 1975. 4to. 122 s. + kort. Heftet. DKK 75

3919 HISTORISKE HUSE I AARSDALE FISKERLEJE. Udg. af Nationalmuseet og Bornholms Museum. Redig. af Hanne Christensen m.fl. 1980. 4to. 192 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

3283 HISTORISKE HUSE PÅ CHRISTIANSHAVN. Fortegnelse over bevaringsværdige bygninger fra før o. 1870. Redig. af Robert Egevang. Foreningen til gamle bygningers Bevaring 1993. 4to. 371 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

23580 HJELHOLT, HOLGER: Falsters Historie. To bind. Nykøbing F., Lolland-Falsters Stiftstidendes Bogtrykkeri, 1934-35. 460 + 693 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 300

22999 HJORTH, BIRTE, DIRCH JANSEN og LISBETH MØLLER: Amagerdragterne - deres historie og brug. Dragør Kommune 1996. 4to. 151 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

12144 HJORTH-NIELSEN, H.: Københavns Bagerlaug. Udgivet af Lauget 1933. 4to. 340 s. Orig. halvlæder, smudsomslag med brugsspor. DKK 300

12316 HJORTH-NIELSEN, H.: Københavns Slagterlaug 1451-1926. J.H. Schultz 1926. 4to. 212 s. Illustr. Heftet. - Trykt i 350 eksemplarer. - Med dedikation fra oldermand Anders Jensen. DKK 250

29525 HOFMAN (BANG), JACOB AALL: Odense Amt beskrevet 1843. Bind 2. Redig. af Finn Stendal Pedersen. Udg. af Historisk Samfund for Odense Stift. Odense 1991. 416 s. Illustr. Heftet. DKK 125

4367 HOLM, H.G.F.: Sjællands yndigste Egne. 23 tegninger udført i kobberstik af Jens Holm. (1838). Reprogr. optryk. Forlaget Trajan 1968. Tvær-4to. Upag. Illustr. i farver. Orig. kart. DKK 150

27592 HOLM-PETERSEN, F.: Træk af Skibsfartens Udvikling i Svendborg Toldsted. Svendborg By 1953. 111 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 100

4504 HOLM-PETERSEN, F., og KAJ LUND: Sømænd og skibe fra Dragør. Borgen, uden år. 230 s. Illustr. Heftet. DKK 150

55772 HOLT, THS.: Selvejergaardmand Peder Jensen Holtets Slægt. Hjørring, Expres-Trykkeriet, 1934. 159 s. Privat shirting. - Navn på forsats. Spredte understregninger. Vedlagt et småtryk af Jens Thise. DKK 500

21822 HORNSHERRED UNDERSØGELSEN. Redig. af Svend Gissel. Landbohistorisk Selskab 1977. 341 s. Heftet. (Det nordiske Ødegårdsprojekt; 2). DKK 150

55855 HOUSTED, ERIK: Til rigernes forsvar gavn og bedste. Fredericia som garnisonsby i 300 år 1679. 25. november. 1979. Fredericia Garnisons 300 Års Jubilæumsfond 1979. 4to. 186 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med let slitage langs øverste kant. DKK 125

2273 H-THIIM, FLEMMING: Vore gamle privilegerede landevejskroer. Slagelse, Forlaget Børge Binderup, 1972. 207 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 125

28152 HUSE I NORDBY PÅ FANØ. To bind. Ved Hansa Larsen. Udgivet af Fanø Kommune, Miljøstyrelsen og Fredningsstyrelsen. 1986. 4to. 241 + 246 s. Illustr. Heftet. DKK 300

60704 HVIDT, ERIK: ... men mest for sjov. Nørrebros Teater 1886-2001. Forum 2001. 307 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

5251 HVIDT, KRISTIAN: Pynt på gesimsen. Facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. G.E.C. Gad 1983. 198 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

62042 HØJRUP, OLE: Landbokvinden. Udgivet af Nationalmuseet. Gyldendals Bogklubber 1991. Lille 4to. 278 s. Illustr. af Povl Abrahamsen. Orig. kart. DKK 175

63895 HØJRUP, OLE: Landbokvinden. Udgivet af Nationalmuseet 1966. 4to. 278 s. Illustr. af Povl Abrahamsen. Orig. kart. - Bind med brugsspor. Navn på forsats. DKK 125

28721 HØKERFORENINGEN I KØBENHAVN. En biografisk Oversigt over Høkerforeningens nulevende Medlemmer. Med en historisk Oversigt af Niels Meyn. Redig. af Hj. Jacobsen og C. Kjersgaard. H. Christensen & Søn 1933. 4to. 224 s. Illustr. Halvlæder, øvre kapitæl let beskadiget. - Navn på titelblad. DKK 250

67177 HAACK, FRITZ: De gamle huskevers. Anden udgave. Andet oplag. Sesam 1992. 120 s. Orig. kart. DKK 75

3395 ILDEBRANDSHUSE. Redig. af Poul Strømstad. Udgivet af Nationalmuseet. 1966. 4to. 275 s. + kort. Illustr. Orig. kart. DKK 200

6643 ILKJÆR, JØRGEN: Illerup Ådal - et arkæologisk tryllespejl. Højbjerg, Moesgård, 2000. 4to. 152 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

15780 INGVORSEN, INGVOR: Fortællinger om gammelt sjællandsk Bondeliv. Ved Henrik Ussing. Det schønbergske Forlag 1918. 192 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 20). - Navn på titelblad. DKK 125

31728 JACOBSEN, HANS HENRIK: Fra landsby til forstad. Allesø - Broby - Kirkendrup - Næsby - Skovshøjrup. Odense Universitetsforlag 1977. 362 s. Illustr. Heftet. DKK 100

4501 JACOBSEN, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. H. Hagerups Forlag 1937. 304 s. + illustr. Heftet. (Det kongelige Geografiske Selskab's Kulturgeografiske Skrifter; II). DKK 150
Disputats.

44166 JENSEN, ANNE ØRBÆK, og LISBETH AHLGREN JENSEN: Musikalsk byvandring i København. C.A. Reitzels Forlag 1995. 176 s. Illustr. Heftet. - Navn på titelblad. DKK 75

27136 JENSEN, BERNHARD: Den ædle danske idyl. Gyldendal 1960. 134 s. Ubeskåret med omslag i elegant privat halvlæder. DKK 200

6716 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Otte bind (komplet). Gyldendal 1981-87. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Smudsomslagene med let slitage langs kanten, ellers et pænt (og billigt) sæt. DKK 800

2253 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Bornholmere og folk i Storstrømmen. Gyldendal 1981. 387 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

50874 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Bornholmere og folk i Storstrømmen. Gyldendal 1981. 387 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 125

8991 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Langelændere og folk fra Svendborgsund. Gyldendal 1982. 384 s. Illustr. Orig. kart, med smudsomslag. DKK 150

10354 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Langs Jyllands vestkyst. Gyldendal 1987. 344 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

17434 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Limfjorden. Gyldendal 1986. 343 s. Illustr. Orig. kart., lille rift i smudsomslag. DKK 150

32719 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Smålandshavet og Nakskov Fjord. Gyldendal 1981. 322 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

11505 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Smålandshavet og Nakskov Fjord. Gyldendal 1981. 322 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 125

6941 JENSEN, ERIK AALBÆK: Livet på øerne. Vestpå i Det sydfynske Øhav. Gyldendal 1982. 395 s. Illustr. Orig. kart, med smudsomslag. DKK 150

31208 JENSEN, JENS: Erindringer 1876-1966. Udgivet af Hammer Bylaug. Næstved uden år. 143 s. Heftet. DKK 100

27924 JENSEN, JØRGEN ELSØE: Danmarks middelalderlige byplaner. Lolland Falster Møn. Odense Universitetsforlag 1994. 4to. 160 s. Illustr. Heftet. DKK 200

63371 JENSEN, NIELS: Blade af en gammel Herregaards Historie. Privattryk. Jyderup Bogtrykkeri 1954. 212 s. + foldekort. Illustr. Heftet, omslag med mindre brugsspor. DKK 200
Omslagstitel: Bogen om Kattrup.

47444 JENSEN, NIELS AAGE: Fyn og øerne - Lolland og Falster. Gyldendal 2004. 149 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

31134 JENSEN-LYNGBYE, J.P.M.: Gjedved Höjskole og Seminarium. H.H. Thieles Bogtrykkeri 1888. Lille 4to. (6),XII,200,26 s. Illustr. Slidt halvlæder. - Gulplettet. DKK 150

2283 JEPPESEN, TORBEN GRØNGAARD: Middelalderlandsbyens opståen. Udgivet af Odense Bys Museer. Odense 1981. 4to. 165 s. Illustr. Heftet. (Fynske Studier; XI). DKK 150

27493 JEPSEN, HANS LYNGBY: Nordjylland. Gyldendal 1986. 323 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

35862 JESPERSEN, J.: Danske Gaarde i Tekst og Billeder. Fire bind. Aarhus, De forenede Bogtrykkerier, 1923-27. 4to. Orig. sort halvlæder. - Navn på titelblade. Lette brugsspor. DKK 900

23812 JESPERSEN, SVEND: Studier i Danmarks bønderbygninger. Udgivet af Ester Andersen og Peter Michelsen. Nationalmuseet 1961. 4to. 149 s. Illustr. Heftet. DKK 150

54199 JOHANSEN, HANS CHR.: Næring og bystyre. Odense 1700-1789. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1983. 4to. 316 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

38687 JOHANSEN, MARIANNE: Middelalderbyen Køge. Viby J., Centrum, 1986. 4to. 109 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

47373 DET JYSKE BRUNKULSEVENTYR. Glimt fra brunkulsområdet 1971. - Jysk klondyke. En skildring fra brunkulslejerne på den jyske hede af A. Duedahl Madsen og Eivind Sulkjær. Tjørring, Anna og Michael Jensen, 1971. 171 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 150

7915 JÆGERSPRIS SLOT og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. Redig. af Roar Skovmand. Udgivet af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris 1974. 4to. 475 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 125

27190 JØRGENSEN, E. LAUMANN, og P. CHR. NIELSEN: Nordsjællands skove gennem 200 år. Den Gram-Langenske forstordning. Udgivet af Direktoratet for Statsskovbruget [1964]. 4to. 176 s. Illustr. Orig. kart. - Uden kortmappe. DKK 150

26015 JØRGENSEN, H.P.: Uge sogn. Et grænsesogn igennem 1500 år. Haderslev, Modersmaalets Trykkeri, 1951. 207 s. + kort og illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 125

23833 JØRGENSEN, AAGE: Danske Gravminder af Smedejern. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1951. 136 s. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 59). DKK 125

9165 KAMP, JENS: Dansk Folketro. Redig. af Inger M. Boberg. Udgivet af foreningen Danmarks Folkeminder. Ejnar Munksgaard 1943. 255 sider. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 51). DKK 125

27363 KAYSER, KJELD: Københavnerbindingsværk. Udgivet af Nationalmuseet 1985. 320 s. Illustr. Heftet. DKK 125

61705 KIERKEGAARD, SØREN. - MØLLER, A. EGELUND: Søren Kierkegaard om sin kjære Hoved- og Residensstad, Kjøbenhavn. Forfatterforlaget Attika 1983. 117 s. Heftet. DKK 100

76219 KIERKEGAARD, SØREN. - THULSTRUP, NIELS: Kierkegaards København. C.A. Reitzels Forlag 1987. 119 s. Heftet. DKK 85

79605 KIERKEGAARD, SØREN. - TUDVAD, PETER: Kierkegaards København. Ny udgave. Rosinante 2013. Lille 4to. 514 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 200

79606 KIERKEGAARD, SØREN. - TUDVAD, PETER: Kierkegaards København. Politiken 2004. 4to. 514 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

7282 KILDER TIL SVANEKES BYGNINGSHISTORIE. Udgivet af Nationalmuseet. Rønne, Colbergs Boghandel, 1969. Stor 8vo. 685 s. + foldekort. Illustr. Heftet. DKK 250

63279 KJØBENHAVNS DIPLOMATARIUM. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728. Udgivet af O. Nielsen. Otte bind + to registerbind. G.E.C. Gad 1872-87. I ni pæne halvpluviusinbind. Et meget fint sæt. DKK 2.500

30498 KLASSICISME I KØBENHAVN. Arkitekturen på C.F. Hansens tid. Redig. af Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt. Gyldendal 1998. 4to. 220 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 175

29985 KOEFOED, H.A.: Bornholmiana. Udvalgte bornholmske artikler. Odense Universitetsforlag 1982. 197 s. Heftet. DKK 100

51047 KOFOED, H. SONNE, og N.C. STANGEGÅRD: Klippeøens Mænd fødte og førte. En Samling bornholmske Biografier. Rønne, Bornholms Tidendes Forlag, 1948. 165 s. Illustr. Halvlæder. - Exlibris. DKK 200

55133 KORNERUP, BJØRN: Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830. Frederiksborg Amts Historiske Samfund 1933. (8),288 s. Illustr. Privat shirting. DKK 200

31102 KORNERUP, JACOB: Fra det gamle Roskilde. Roskilde, Erh. Flensborgs Forlag, 1925. 133 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 150

51992 KRISTENSEN, EVALD TANG: Danske sagn, som de har lydt i folkemunde. [Første række]. Seks bind i syv dele (komplet). Aarhus og Silkeborg 1892-1901. Nyere shirting. - Pænt, rent sæt. DKK 2.000

78496 KRISTENSEN, EVALD TANG: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. Første-fjerde afdeling (af tolv). Koldin, Sjodt & Weiss, 1891-93. I eet samtidigt halvlæderbind. DKK 250

34708 KRISTENSEN, EVALD TANG: Skattegraveren. En Evald Tang Kristensen antologi. Ved Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen. Dansklærerforeningen / Skov 1983. 240 s. Illustr. Privat shirting. DKK 150

20948 KRISTENSEN, EVALD TANG. - ROCKWELL, JOHN: Evald Tang Kristensen. Aalborg 1981. XXXVIII,415 s. Illustr. Kart. DKK 125

62691 KROGH, KNUD J.: Gåden om kong Gorms grav. Historien om Nordhøjen i Jelling. Udgivet af Carlsbergfondet og Nationalmuseet. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1993. 4to. 271 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Vikingekongernes Monumenter i Jelling; I). DKK 300

59121 KROMAN, E.: Marstals Søfart indtil 1925. Udgivet af Marstal Havnekomission 1928. 351 s. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder. DKK 800

41447 KRUSE, RASMUS HENRIK. - KRISTENSEN, JOHS. E. TANG: Rasmus Henrik Kruse. Naturmaler og antikvar. Lademann 1979. Tvær-4to. 121 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. Spor af tape på forsats. DKK 150

3401 KRYGER, KARIN: Frihedsstøtten. Landbohistorisk Selskab 1986. 4to. 181 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

28353 KÜHL, JØRGEN, og NIS HARDT: Danevirke. Nordens største fortidsminde. Herning, Poul Kristensens Forlag, 1999. Stor tvær-8vo. 160 s. Illustr. Orig. kart. DKK 260     165

55164 KVÆRNDRUP SOGN. Redig. af H.C. Frydendahl og Henrik Schultz. To bind. Bind 1 (oprindelig udgivet 1943) i fotografisk optryk. Lokalhistorisk Forening Kværndrup Sogn 1993-85. 370 + 237 s. Illustr. Orig. kart. DKK 400

58323 KYST, JOHANNES: What to Do with "Farmor"? Should "The Little Home" Be the Answer. Privately printed. Copenhagen 1963. 4to. (5),116 pp. + illustr. Softcover. DKK 250
Om plejehjemmet Lillehjemmet i Brønshøj.

63399 KÆSELER, ARNOLD: Hekse-tro og hekse på Mors. [Erslev], Forlaget Fortiden, 1998. Lille 4to. 161 s. Illustr. Orig. kart. - Med dedikation. DKK 165

73799 KØBENHAVN FRA BOPLADS TIL STORBY. Redig. af Harald Jørgensen. To bind. H. Hirschprung 1948. 4to. 679 s. Illustr. Med foromslag i pårivat halvlæder (H. Ahrenkiel). DKK 300

47775 KØBENHAVN FØR OG NU. Redig. af Svend Aakjær, Mogens Lebech og Otto Norn. Seks bind. Alfred G. Hassings Forlag 1949-50. 4to. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 600

14137 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 4. ALLAN TØNNESEN: Nord for Strøget. Palle Fogtdal 1988. 552 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

14138 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 1. HAKON LUND: Slotsholmen. Palle Fogtdal 1987. 376 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

14140 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 6. TOBIAS FABER: Frederiksstaden og Nyhavn. Palle Fogtdal 1989. 496 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

59615 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Anden udgave (Bogklubudgave). Bind 5. ALLAN TØNNESEN: Fra Ny Østergade til Landemærket. Fogtdal 1997. 282 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

77878 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 5. SYS og GODFRED HARTMANN: Kgs. Nytorv, Rosenborg og Nyboder. Palle Fogtdal 1988. 536 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 150

45628 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 2. STEFFEN LINVALD: Gammelholm og Frederiksholm. Anden udgave. Bogklubsudgave. Fogtdal 1996. 356 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

16792 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 7. CLAUS M. SMIDT: Christianshavn. Palle Fogtdal 1989. 512 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

38287 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 10. ERIK WASSARD: Nørrevold, Østervold og Kastellet. Palle Fogtdal 1990. 528 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

38857 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redigeret af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 9. CASPAR JØRGENSEN: Vestervold falder. Palle Fogtdal 1990. 512 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

23311 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. 11 bind. Palle Fogtdal 1987-91. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 1.200

79876 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Tretten bind. SAMT: Strandvejen før og nu. To bind. Ialt femten bind. Palle Fogtdal og Politikens Forlag 1987-95. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 1.500

75936 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. 11 bind. Palle Fogtdal 1987-91. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Et enketl smudsomslag fugtskadet, ellers pæn. DKK 1.100

43184 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 12. ALLAN TØNNESEN og CLAUS M. SMIDT: Frederiksberg. Palle Fogtdal 1991. 368 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 250

66475 KØBENHAVN FØR OG NU - OG ALDRIG. Redig. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal. Bd. 12. ALLAN TØNNESEN og CLAUS M. SMIDT: Frederiksberg. Palle Fogtdal 1991. 368 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med minimale rifter langs kanten. DKK 350

8202 KØBENHAVNS HISTORIE. Redig. af Svend Cedergreen Bech m.fl. Seks bind. Gyldendal 1980-83. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Velholdt. DKK 500

7890 KØBENHAVNS HVORNÅR SKETE DET. Redig. af Lisbeth Andersen og Steffen Linvald. Politikens Forlag 1979. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

58735 KØBENHAVNS REJSE- OG TURISTBOG Vinter 1917. Udgivet af A/S Jernbanereklamen. (2),94 s. Orig. kart., ryggen defekt. DKK 200

19091 KAAE, BUE: Kvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet belyst ved eksempler fra Ribe. Ribe, Historisk Samfund for Ribe Amt, 1981. 207 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

31592 LA COUR, VILHELM: Sjællands ældste Bygder. H. Aschehoug & Co. 1927. 324 s. + foldekort. Heftet, ryg let defekt. DKK 150
Disputats.

43389 LADSEN, LUND: Apotekeren og Doktoren. Odense, Skandinavisk Bogforlag, uden år. 211 s. Heftet. - Mindre plet på titelblad. DKK 100

31966 LAHDE, G.L. - BREMER, SVEND EMERSON: Om G.L. Lahdes københavnske Brandbilleder 1794-95. Dansk Biblioteks Forlag 1941. 4to. 48 s. Illustr. Orig. shirting. - Trykt i 375 nummererede ekspl. DKK 200

63553 LANDET MOD NORDVEST. Thy og Vester Han Herred. Bidrag til Belysning af Egnens Forhold i Fortid og Nutid. Redig. af C. Brunsgaard og Henry E. Pedersen. To bind. Forlaget Bauta 1946-47. 4to. 332 + 347 s. + plancher. Illustr. Orig. halvlæder, med den sædvanlige mindre farveforskel. - Minimal slitage af det ene binds kapitæler, elles som ny. DKK 1.500

62031 LANGKILDE, HANS ERLING: Bybillede. Et stræde i den indre by. Arkitektens Forlag 1988. 144 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125
Bogen handler om Fortunstræde.

12595 LANGKILDE, HANS ERLING: Mellem byen og Bremerholm. Beretning om Øster kvarter og et hus ved kanalen. Arkitektens Forlag 1984. 4to. 224 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

10984 LAURING, PALLE: Fyn. Carit Andersens Forlag 1957. 224 s. Illustr. af Johannes Larsen. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. (Rejse i Danmark). DKK 100

40791 LAURING, PALLE: Fyn. Anden, reviderede udgave. Forum 1974. 238 s. + fotos af Inga Aistrup. Heftet. - Med dedikation til Ole Wivel. DKK 100

36448 LAURING, PALLE: København. Carit Andersen 1962. 255 s. Illustr. af Arne Ungermann. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. (Rejse i Danmark). DKK 100

32117 LAURING, PALLE: Nord- og Vestjylland. Carit Andersens Forlag 1958. 271 s. Illustr. af Leo Estvad. Orig. shirting, uden smudsomslag. (Rejse i Danmark). DKK 100

29390 LAURING, PALLE: Sjælland. Carit Andersens Forlag 1963. 288 s. Illustr. af Ib Andersen. Privat shirting. (Rejse i Danmark). DKK 85

29647 LAURING, PALLE: Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Forum 1980. 315 s. + fotos af Inga Aistrup. Heftet. DKK 85

36452 LAURING, PALLE: Sønderjylland. Carit Andersens Forlag 1959. 240 s. Illustr. af Mads Stage. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. (Rejse i Danmark). DKK 100

11017 LAURING, PALLE: Østjylland. Carit Andersens Forlag 1956. 237 s. Illustr. af Sikker Hansen. Orig. halvlæder, uden smudsomslag. (Rejse i Danmark). DKK 100

40842 LAURING, PALLE: Østjylland. 2. reviderede udgave. Forum 1976. 274 s. + fotos af Inga Aistrup. Heftet. - Med dedikation til Ole Wivel. DKK 125

79197 LAURSEN, JESPER: Historien i skoven. Skove og fortidsminder i Århus amt. Skippershoved og Århus Amtsmuseumsråd 1994. 305 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

54193 LAURSEN, STEN NØRSKOV m.fl.: Storby og servicecenter. Odense 1945-1988. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1988. Lille 4to. 508 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

79934 LEBECH, MOGENS: Gamle københavnske Billeder. Hassings Forlag [1950]. 4to. 319 s. Orig. rødt halvlæder. - Minimal afskrabning øverst på ryggen, ellers meget velholdt. DKK 250

79739 LEBECH, MOGENS: Gamle skibe gamle huse - en bog fra Christianshavn. Burmeister & Wain 1959. 4to. 212 s. Illustr. Orig. kart. - Exlibris. DKK 125

4824 LEBECH, MOGENS: Hjejlen. Danmarks ældste dampskib og sejladsen på Himmelbjergssøerne. Udgivet af Burmeister & Wain. 1961. 4to. 122 s. Illustr. Orig. shirting. I kassette. DKK 100

22392 LEBECH, MOGENS: Københavnske projekter - det København som aldrig blev. Stig Vendelkær 1973. Lille 4to. 127 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

57515 LIDEGAARD, MADS: Danske folkesagn. Nyt Nordisk Forlag 2001. Stor 8vo. 206 s. Illustr. af Jette Jørgensen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

40770 LIDEGAARD, MADS: Danske søer og vandløb fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag 1999. 267 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

77050 EN LILLE PLET PÅ JORDEN. Glæde over Danmark skildret af 25 danskere. Redig. af Søren Vinterberg. Sesam 1999. 190 s. Orig. kart. DKK 100

25364 LIND, OLAF, og ANNEMARIE LUND: Arkitekturguide København. Arkitektens Forlag 1996. 384 s. Illustr. Heftet. DKK 125

33987 LIND, TH.: Svaneke bys historie. Svaneke, T. Platou, 1955. 4to. 208 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 200

30461 LINDE, PETER: Langs Kanalen. Fra Kongens Nytorv til Langebro. 1945. 173 s. Illustr. af forf. Heftet. DKK 100

61555 LINVALD, STEFFEN: Amagertorv i fortid og nutid. Vejle, Sparekassen Sydjylland, 1979. 67 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 85

9747 LINVALD, STEFFEN: Historien om en gade. Pilestrædes historie. Det Berlingske Bogtrykkeri 1966. 4to. 103 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

65037 LINVALD, STEFFEN: Landevejen i strandkanten. Fiskerlejer, lyststeder og gårde langs Øresunds kyst. Det Berlingske Bogtrykkeri 1964. 135 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

65038 LINVALD, STEFFEN: Mellem skov og strand. Nogle nordsjællandske exteriører fra forrige århundrede med lyststeder og landslotte. Det Berlingske Bogtrykkeri 1962. 120 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

26022 LORENZEN, CHR. C.: Dannevirke og Omegn. Haderslev, Dannevirkes Bogtrykkeri, 1863. (6),89 s. + 1 kort. Ubeskåret i blankt omslag. DKK 125

11888 LORENZEN, ERNA: Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675-1850. Aarhus, Universitetsforlaget, 1975. 4to. (16),615 s. Illustr. Orig. kart., bind med lette brugsspor. DKK 200
Disputats.

53011 LORENZEN, POUL: Vildt og Vilddyr i dansk Folketro. Ejnar Munksgaard 1948. 151 s. Heftet. DKK 125

54375 LORENZEN, VILHELM: Christianshavns borgerlige Bygningskunst. Vilhelm Priors Kgl. Hofboghandel's Forlag 1914. (8),88 s. Illustr. Heftet, ryg med lette brugsspor. DKK 75

49005 LÜTKEN, O.D.: Præstøe Amt. [1839]. Fotografisk optryk. Udgivet af Lokalhistorisk Samfund for Præst Amt 1983. VIII,368 s. + foldetavle. Orig. kart. DKK 125

10995 LUND, FRODE: Fynske vandmøller. 455 motiver. Odense, eget forlag, 1973. 4to. Upag. Illustr. af forf. Orig. kart. DKK 200

77733 LUND, FRODE: Sandhuse på Ærø - et topografisk bidrag. Sværup pr. Korup, Eget Forlag, 1969. 192 s. Illustr. af forf. Heftet. - Exlibris. Omslag med lette brugsspor. DKK 150

43935 MADSEN, LARS BJØRN: Nordkysten fra Helsingør til Munkerup. Mennesker og huse. Cicero 2003. Stor 8vo. 312 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

63640 MAJVANG, ARNE: Haslevs historie. Bind 1. Privattryk. Haslev 1967. 470 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

63638 MAJVANG, ARNE: Haslevs historie. Haslev og Freerslev sognes historie. To bind. Privattryk. Haslev 1967-72. 470 + 351 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med let slitage langs kanten. DKK 500

57263 MARCHER, AXEL: Havnet i Grøften. Mennesker jeg traf. En Samling Tivoliminder med Billeder og Biografier. Andet oplag. Arthur=Jensens Forlag 1933. 271 s. Illustr. Med omslag i privat halvshirting, uden rygtitel. - Navn på smudstitelblad. Nogle sider foldet. DKK 125

9340 MARIENLYST SLOT. Redig. af Jan Faye og Hannes Stephensen. Christian Ejlers' Forlag 1988. 4to. 317 s. + kort. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 250

46788 MATHIASSEN, H.: Assens Købstad og Baag Herred. Assens Amts Dagblad 1924. Lille 8vo. 75 s. Illustr. Heftet. DKK 100

46755 MATTHIESSEN, C.C.: Skuddet i dansk Sygdomstro. Redig. af Lissa Børthy. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1967. XVI,207 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 77). DKK 85

78058 MATTHIESSEN, HUGO: Fæstning og Fristed. Fredericia Interiører med Figurer 1760-1820. Gyldendalske Boghandel 1950. 238 s. + plancher. Heftet. DKK 100

78055 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Tredje udgave. Gyldendalske Boghandel 1944. 151 s. + plancher. Heftet. DKK 100

78056 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Anden udgave. Gyldendalske Boghandel 1934. 151 s. + plancher. Heftet. - Omslag med mindre brugsspor. DKK 100

78060 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Anden udgave. Gyldendalske Boghandel 1934. 151 s. + plancher. Privat halvshirting. - Tilskrift på smudstitelblad. DKK 100

78061 MATTHIESSEN, HUGO: Hærvejen. En tusindaarig Vej fra Viborg til Dannevirke. Tiende oplag. Gyldendal 1962. 133 s. + plancher. Privat halvshirting. - Tilskrift på smudstitelblad. DKK 85

78066 MATTHIESSEN, HUGO: Snapstinget. Jydsk Termin. Marked og Mennesker. Gyldendalske Boghandel 1946. 239 s. + plancher. Ubeskåret med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 250

78068 MATTHIESSEN, HUGO: Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie. Gyldendalske Boghandel 1939. 220 s. + plancher. Heftet. DKK 100

4606 MATTHIESSEN, HUGO: Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie. Gyldendalske Boghandel 1939. 220 s. + plancher. Heftet. DKK 150

78069 MATTHIESSEN, HUGO: Viborg-Veje. Studier og Vandringer. Gyldendalske Boghandel 1933. 199 s. + plancher. Med foromslag i pænt privat halvlæder. DKK 250

78057 MATTHIESSEN, HUGO, og CHRISTIAN ELLING: Gamle Købmandsgaarde. G.E.C. Gads Forlag 1951. 88 s. + plancher. Heftet. DKK 100

56131 MATZEN, HENNING: Kjøbenhavns Universitets Retshistorie 1479-1879. To bind + tillæg. J.H. Schultz 1879. (6),X,366,(4),18 + (4),XII,380 s. Samtidigt halvlæder. - Spredte indstregninger og margennoter. DKK 500

78815 MEJER, JOHANNES. - MENSING-KRISTENSEN, AAGE: Johannes Mejers kort over Sorøegnen. Sorø lokalhistoriske Selskab 1990. 4to. 193 s. + tre foldekort. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

38362 MELCHIOR, H. B.: Historiske Efterretninger om Herlufsholms Stiftelse. Paany udgivne, fra 1788 omarbeidede og fortsatte af Albert Leth. Næstved, A.P. Bangs Bogtrykkeri, 1865. XIV,491 s. + 10 litografier. Halvshirting. - Nogle gamle navnetræk på forsatsbladet. DKK 200

51581 MELCHIOR, H. B.: Historiske Efterretninger om Herlufsholms Stiftelse. Paany udgivne, fra 1788 omarbeidede og fortsatte af Albert Leth. Næstved, A.P. Bangs Bogtrykkeri, 1865. XIV,491 s. + 10 litografier. Heftet, omslag med brugsspor. Indvendig ren og fin. DKK 125

60847 MELLBYE-HANSEN, PREBEN, og KATIA JOHANSEN: Kongens himmel. Rosenborg 1997. 4to. 119 s. Illustr. Orig. shirting, bagsiden af smudsomslaget med en rift. DKK 150

52009 MIKKELSEN, HANS: Vor Frue Kloster. Et benediktinerkloster i Randers. Randers, Kulturhistorisk Museum, og Højbjerg, Jysk Arkæologisk Museum, 2002. 4to. 346 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

14751 MILTHERS, V.: Bornholms Geologi. Anden, omarbejdede udgave. C.A. Reitzel 1930. 140 s. + kort. Illustr. Orig. Shirting. (Danmarks geologiske Undersøgelse; 5. række, nr. 1). - Stempel på titelblad. DKK 150

75741 MIROIRS DU CIEL. Variations sur le ciel dans la peinture danoise 1770-1880. Paris, Maison du Danmark, 2003. 152 pp. Illustré. Couverture orig. DKK 100

57592 MORESCO. - Aktieselskabet I. Moresco København 16. April 1856 - 1931. Privattryk 1931. 4to. 70 s. Illustr. Orig. helskind, bindet falmet. DKK 175

10423 MORTENSØN, OLE: Faaborgs skibsfart 1800-1920. Høst & Søns Forlag 1979. 204 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

9527 MORTENSØN, OLE: Sejlskibssøfolk - fra Det sydfynske Øhav. Rudkøbing, Langelands Museum, 1987. 4to. 606 s. Illustr. Orig. kart. DKK 275

61932 MOTZFELDT, HANNE MARIE: Erindringer set gennem gadespejlet. Privattryk. Ringsted 1980. 265 s. Illustr. Heftet. - Navn på forsats. DKK 100

28146 MUNK, HOLGER: Færgegaarden gennem fire hundrede aar. G.E.C. Gads Forlag 1962. 4to. 425 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 125

67057 MUNK, HOLGER: Mindets lyse spil. Næstved Tidende 1966. 151 s. Illustr. Heftet. - Smudstitelblad mangler. DKK 75

29237 MUUSMANN, CARL: Da Storkøbenhavn var lille. Jespersen & Pio 1933. 157 s. Halvlæder. DKK 125

9492 MUUß, UWE, und MARCUS PETERSEN: Die Küsten Schleswig-Holsteins. 2., verb. Aufl. Neumünster, Karl Wachholtz Verlag, 1974. 4to. 132 S. Illustr. Orig. Leinwand, mit Schutzumschlag. DKK 150

63745 MÆLK, SMØR OG OST. Haandbog i Mejeriteknik. Redig. af N. Kjærgaard-Jensen og Harald Jensen. To bind. Alfred Jørgensens Forlag 1943. Stor 8vo. 655 + 687 s. Illustr. Orig. halvlæder. - Snit minimalt gulplettet. DKK 400

12634 MØLLER, C.F. - LIND, OLAF: Arkitekturfortællinger - om Aarhus Universitets bygninger. Aarhus Universitetsforlag 2003. 4to. 240 s. Illustr. Orig. kart. DKK 248     165

76674 MØLLER, JAN: Borger i guldalderens København. På Frederik 6.s og Christian 8.s tid. Tredje udgave. Sesam 1999. 176 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

76700 MØLLER, JAN: Borger i klunketidens København på Frederik 7.s og Christian 9.s tid. Anden, forøgede udgave. Sesam 2000. 207 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

53391 MØLLER, JAN: Dyrehaven. Forlaget Cicero 1990. 4to. 204 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med lette brugsspor. DKK 150

17472 MØLLER, JAN: Københavnermosaik. 117 begivenheder i Københavns historie. Sesam 1996. 256 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

41484 MØLLER, JAN: Købmagergade. Arnold Busck International Boghandel 1996. 107 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

12343 MØLLER, JAN: Mølleåen. Forlaget Cicero 1992. 4to. 179 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 175

67058 MØLLER, JAN: Strandmøllen. Vedbæk, Strandbergs Forlag, 1992. 4to. 135 s. Illustr. Orig. kart. - Stempel på smudstitelblad. DKK 175

10174 MØLLER, JAN: Strandvejens fiskerlejer. Forlaget Cicero 1994. 4to. 253 s. Illustr. Orig. kart., smudsomslag med ganske let slitage langs kanten. DKK 200

66147 MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1926. 4to. 232 s. + 12 farveplancher. Illustr. Privat shirting. (Danmarks Folkeminder; 34). DKK 300

70964 MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1926. 4to. 232 s. + 12 farveplancher. Illustr. Med foromslag i privat halvlæder, ryg med lette brugsspor. (Danmarks Folkeminder; 34). DKK 300

56881 MØLLER, J.S.: Folkedragter i Nordvestsjælland. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Det schønbergske Forlag 1926. 4to. 232 s. + 12 farveplancher. Illustr. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 34). - Exlibris. DKK 185

9224 MØLLER, J.S.: Moder og Barn i dansk Folkeoverlevering. Fra Svangerskab til Daab og Kirkegang. Ejnar Munksgaard 1940. 603 s. Illustr. Heftet. I to halvbind. (Danmarks Folkeminder; 48). DKK 200

11241 MØLLER, J.S.: Om Kvaksalveri og Kvaksalvere. Steen Hasselbalchs Forlag 1952. 132 s. Heftet. DKK 125

31282 MØLLER, SVEND AAGE: Bornholms højskoleliv. Nexø, Bornholms Reklamebureau, 1993. 4to. 282 s. Illustr. Heftet. - Tilskrift på titelblad. DKK 150

48016 MAA JEG BE OM EN KÆLDERBEVÆRTNING. Redig. af Mogens V. Rasmussen. Thejls Bogtryk 1964. 175 s. Illustr. af Eiler Krag. Heftet. DKK 100

52542 NATTENS KØBENHAVN. Redig. af Sverkel Biering. [Slagelse], Forlaget Børge Binderup, 1971. 170 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 100

19156 NEDERGAARD, PAUL: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste og sognehistorie (kirkelig geografi). Bind III: Fyns Stift samt Bind IV: Lolland-Falster Stift. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 1956-57. 704 + 316 s. + et foldekort. Indbundet i eet privat shirtingsbind. DKK 500

2305 NEIIENDAM, MICHAEL: Københavns Kirkeskolers Krønike. G.E.C. Gads Forlag 1941. 204 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 150

29275 NEIIENDAM, ROBERT: Forlystelsernes Allé. De frederiksbergske Teatres Historie. Udg. af Historisk-Topografisk Selskab for Frederiksberg 1958. 4to. 300 s. Illustr. Heftet. DKK 125

73519 NICOLAISEN, CHR.: Amagers Historie. Tre bind i to dele. [1907-15]. Fotografisk optryk. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1981-82. (4),178 + (4), 224 + (2),428 s. Illustr. I to orig. kartonbind, smudsomslag med let slitage. DKK 300

11078 NIELSEN, HENNING: Det fynske Itri. En historisk-topografisk beskrivelse af Vissenbjerg sogn. Udgivet af Vissenbjerg Kommunes Kulturudvalg 1971. 216 s. + foldekort. Illustr. Heftet. DKK 150
Formålet med den for de fleste uforståelige titel er, ifølge bogens forord, "at bryde med den traditionelle lokallitteratur, der har en tendens til at blive kedelig og indadvendt".

42338 NIELSEN, NIELS: En by vokser til. Rønne 1890-1914. Rønne, Bornholmerens Forlag, 1959. (12),331 s. Illustr. Privat shirting. DKK 200

33461 NIELSEN, NIELS: En by vokser til. Rønne 1890-1914. Rønne, Bornholmerens Forlag, 1959. (12),331 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med brugsspor. - Navn på smudstitelblad. DKK 150

29862 NIELSEN, N.P.: Det gamle Højelse. Historiske Minder fra Byen og Omegnen. Udgivet af Køge Musæum. Slagelse, "Sorø Amts Dagblad"s Bogtrykkeri, 1919. 139 s. + illustr. Heftet. - Diskret stempel på titelblad. DKK 200

25888 NIELSEN, PEDER: "Pedershaab" gennem 60 Aar. Erindringer fra et langt Liv. Brønderslev Bogtrykkeri 1934. 166 s. Illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 125

10225 NIELSEN, THYRA: En Tåsingepige tænker tilbage. Redig. af Ulla Kristensen. Frie Børnehavers Forlag 1995. 101 s. Illustr. Heftet. DKK (125)     75

38046 NISSEN, NIS: Københavns bybygning 1500-1856. Arkitektens Forlag 1989. 4to. 83 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 125

11170 NORGAARD, ANKER: Bornholm rundt med Drengene og Pjok. Rønne, Ernst G. Olsens Forlag, 1946. 96 s. Illustr. af H. Philipsen. Heftet. DKK 75

3445 NORN, OTTO: Jydsk granit. Romanske portaler og fonte. G.E.C. Gad 1968. 4to. 64 s. + 62 fotos af Lennart Larsen. Orig. lærredsbind, med smudsomslag. DKK 150

25920 NORN, OTTO, JØRGEN PAULSEN og JØRGEN SLETTEBO: Sønderborg Slot. Historie og bygning. G.E.C. Gad 1963. 4to. 221 s. + opmålingsplancher. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 150

76436 NORVEG. Folkelivsgranskning. 1.-4. årgang. Oslo. H. Aschehoug & Co., 1951-54. Heftet, omslag med lette brugsspor. - Navn på smudstitelblade. DKK 400

78445 NYERUP, RASMUS: Kjøbenhavns Beskrivelse. Prost & Storchs Forlag 1800. (12),682 s. Samtidigt halvlæder med sort titelfelt. - Stempel og nummer på titelbladet. Et udsnit i titelbladet pænt repareret. Exlibris på forsats. Her og der vekslende gulplettet. Et par enkelte gamle margennoter. Mindre skjold på øverste margen af nogle sider. - Eksemplaret et betydeligt bedre end beskrivelsen antyder1 DKK 600

57270 NYGAARD, FREDRIK: Kend København. Gyldendalske Boghandel 1928. 128 s. + foldekort. Illustr. Med omslag i privat lærredsbind, uden rygtitel. - Navn på titelblad. DKK 165

41319 NYROP, KR.: Fortids Sagn og Sange. Bind 1-6 (af 7). Gyldendalske Boghandel 1907-09. Ubeskårne med omslag i to samtidige, let slidte halvlæderbind. DKK 350
Titlen til trods indeholder værket kun sagn, ingen sange.

45623 NYROP, KR.: Fortids Sagn og Sange. 7 bind. Gyldendalske Boghandel 1907-33. Ubeskårne med foromslag i smukke halvbind af hajskind med røde titelfelter. - Exlibris. DKK 700
Titlen til trods indeholder værket kun sagn, aldeles ingen sange.

7296 NYSTRØM, EILER: Fra Nordsjællands Øresundskyst. Gyldendalske Boghandel 1938. (8),718 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 200
Samlet og revideret udgave af hans trebindsværk Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid.

45591 NYSTRØM, EILER: Fra Nordsjællands Øresundskyst. Gyldendalske Boghandel 1938. (8),718 s. + plancher. Illustr. Ubeskåret med omslag i elegant privat halvlæder (Juul-Lassen). DKK 500
Samlet og revideret udgave af hans trebindsværk Gentofte, Lyngby og Søllerød Sogne i Fortid og Nutid.

37178 NYSTRØM, EILER: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid. To bind. Gyldendalske Boghandel 1910-13. (10),264 + (10),265 s. + plancher. Illustr. Heftet. DKK 200

33811 NYSTRØM, EILER: Offentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes Tid. To bind. [1910-13]. Fotogr. optryk. Lyngby, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1986. (10),256 s. + (6),264 s. Illustr. Heftet. DKK 175

24692 DE NÆSTEN UKENDTE. Skilderier fra 1800-årene. Redig. af Palle Friis m.fl. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1971. 96 s. Illustr. Orig. kart. DKK 85
Særudgave af Arv og Eje 1971.

3472 NØRBÆK, JENS FR.: Marmorbroen. En billedbog med tekst. Akademisk Forlag 1978. 4to. 144 s. Illustr. Heftet. DKK 100

30094 NØRREGÅRD, GEORG: Nykøbing på Falster gennem tiderne. Første del. Dronningernes by. Nykøbing 1977. 4to. 456 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150
Dækker perioden frem til 1820erne.

37466 NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD: Gyldne dage og mørke nætter. Omkring Kongens Nytorv. Gyldendal 1994. 4to. 151 s. Illustr. Heftet. DKK 125

79424 NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD: Gyldne dage og mørke nætter. Omkring Kongens Nytorv. Anden udgave. Gyldendal 2000. 4to. 151 s. Illustr. Heftet. DKK 100

79483 NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD: Gyldne dage og mørke nætter. Omkring Kongens Nytorv. Gyldendal 1994. 4to. 151 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 145

11626 NØRREGÅRD-NIELSEN, HANS EDVARD: Kongens København. En guldaldermosaik. Gyldendal 1985. Lille 4to. 287 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med brugsspor. DKK 120

17452 NØRRESUNDBYS HISTORIE 1850-1970. Redig. af Johs. E. Tang Kristensen m.fl. Udg. af Nørresundby byhistoriske Samling 1983. 4to. 441 s. Illustr. Orig. kart. - Stempel på forsats. DKK 185

63254 ODENSE AMTS STEDNAVNE. Udgivet af Stednavneudvalget ved Jens Kousgård Sørensen. 1969. XXXVI,361 s. + foldekort. Heftet. (Danmarks Stednavne; 14). - Enkelte noter. DKK 135

2126 ODENSE BYS HISTORIE. Udgivet af H.St. Holbeck. Odense, Hempelske Boghandels Forlag, 1926. 815 s.+ kort. Illustr. Med foromslag i et smukt privat halvlæderbind. - Exlibris. Forsatspapiret revnet i falsen, men bindet stærkt. DKK 400

49939 OLAVIUS, OLAUS: Beskrivelse over Skagen Købstad og Sogn 1787. Rosenkilde og Bagger 1975. XVI,434 s. + 6 plancher. Orig. kart. DKK 300
Fotografisk optryk af: Oekonomisk-physisk Beskrivelse over Schagens Kiøbstæd og Sogn.

63307 OLAVIUS, OLAUS: Oekonomisk-physisk Beskrivelse over Schagens Kiøbstæd og Sogn. Johan Rudolph Thiele 1787. XVI,434 s. + fem (af seks) kobbertavler og en foldetavle. I et smukt nyere helbind i tidens stil af marmoreret kalv. Ormehul gennem de første 24 sider, ellers et fint, rent eksemplar. DKK 3.000
Mangler tavle 1.

79283 OLESEN, PETER: København bag facaderne. Fjerde oplag. Borgen 1991. 4to. 123 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

22995 OLESEN, PETER: København i haver og parker. Gyldendal 1993. 4to. 121 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, uden smudsomslag. - Svag skjold på forperm. DKK 100

79427 OLESEN, PETER: København i haver og parker. Gyldendal 1993. 4to. 121 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

79300 OLESEN, PETER: København med fantasi. Andet oplag. Borgen 1992. 4to. 127 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

42774 OLESEN, PETER: København mellem husene. 5. oplag. Borgen 1993. 4to. 123 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

79282 OLESEN, PETER: København ved havnen. Gyldendal 1992. 4to. 120 s. Med farvefotografier af Peter Bak Rasmussen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 150

62074 OLESEN, PETER: Lys eller ej. København og Paris, når mørket falder på. Thaning og Appel 2004. Stor tvær-8vo. 104 s. Med fotos af Torben Petersen. Orig. kart. DKK 100

29244 OLRIK, H.G.: Soranske Studier. C.A. Reitzels Forlag 1983. 245 s. + illustr. Heftet. DKK 100

31539 OLSEN, CHRISTEN: Erindringer af mit Liv 1799-1868. Udgivet ved Claus Bjørn. Strandbergs Forlag 1983. 168 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 75

3852 OLSEN, CLAUS: Fredensborg. Thaning & Appel 1978. 4to. 95 s. Med tegninger af Lene Andreassen. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 100

22449 OLSEN, GUNNAR: Træhesten, hundehullet og den spanske kappe. Rosenkilde og Bagger 1960. 152 s. + illustr. Heftet. DKK 100

44501 OLSEN, IB SPANG, HANS HELGE MADSEN og EYVIND DREJER: Skudehavnen byens hjerte. Lamberth 1995. 4to. Upagineret. Med farvefotos samt tegninger af Ib Spang Olsen. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 150

25587 OLSEN, SØREN: Danmarks købstæder. 144 købstæder og andre gamle byer. Politikens Forlag 2000. 320 s. Illustr. Orig. kart. DKK 145

79545 OLSEN, SØREN: Politikens store Danmarksbog. Politiken 2003. 4to. 425 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

63302 OPPERMANN, A.: Træ og andre Skovprodukter. August Bangs Forlag 1911-16. VIII,470 s. Privat shirting. - et par sider med blyantsnoter. DKK 250

46215 ORTMANN, JYTTE: Sesams Museumsguide. Øst-, Vest- og Sydjylland. Fra Århus til Tønder. Sesam 2003. 160 s. Illustr. Heftet. DKK 100

64875 OVER ØRESUND FØR BROEN. Svenskere på Københavnsegnen i 300 år. Redig. af Elisabeth Bloch m.fl. Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, LASK, 2000. 303 s. Illustr. Heftet. DKK 200

9187 PALUDAN, PEDER: Beskrivelse over Staden Kallundborg tilligemed Hans Jacob Paludans Levnetsbeskrivelse. (1788). Fotogr. optryk. Rosenkilde & Bagger 1977. (16),LXXXVIII,297 s. + kort og planche. Orig. kart. DKK 150

1052 PEDERSEN, AXEL H.: Birketing i gl. Københavns Amt 1521-1965. Juristforbundets Forlag 1968. XIV,400 s. Heftet. DKK 100

22304 PEDERSEN, ELSEBETH NØRGAARD: Schumachers Gård. Bredgade 30. Besiddere Beboere Begivenheder. G.E.C. Gad 1981. 149 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

26895 PEDERSEN, KENNO, og LARS BJØRN MADSEN: Det gamle Nordsjælland med samtlige træsnit fra Illustreret Tidende. Hellerup, Dansk Bladforlag, uden år. Tvær-folio. 159 s. Med talrige helsides gengivelser af xylografier fra c.1860-1885. Orig. kart. - Minimal plet på bagperm, ellers fin. DKK 250

3645 PEDERSEN, LAURITS: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. To bind. Nyt Nordisk Forlag 1926. 4to. 464 + 464 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 600

57346 PEDERSEN, LAURITS: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. To bind. Nyt Nordisk Forlag 1926. 4to. 464 + 464 s. Illustr. Smukke originale halvbind af okselæder. DKK 900
Eksemplar på krideret papir.

46146 PEDERSEN, LAURITS: Københavns Garverlavs Bog. Udgivet af Københavns Garverlav 1935. 4to. 339 s. Illustr. Halvlæder, rygge med mindre slidspor. DKK 300

58557 PEDERSEN, STIG A. SCHACK, og KAJ STRAND PETERSEN: Djurslands geologi. Anden udgave. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 2000. 4to. 96 s. Illustr. Orig. kart. - Vedlagt foldekort. DKK 200

77055 PETER, BRUCE: Museet i Dokken. Stockholm, Arvinius + Orfeus, 2014. Lille 4to. 207 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

31635 PETERSEN, BERTEL: Som jeg husker det - erindringer fra en amagergård. Dragør 1990. 4to. 175 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

53363 PETERSEN, JENS A.: Vallensbæk. Vallensbæk Kommune 1977. 4to. 313 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 125

29977 PETERSEN, VIGGO. - STIESDAL, BENT: Viggo fra dreng til voksen. Møllersøn og sømand - dagbøger og breve 1882-88. Stenløse historiske Forening 1993. 216 s. Illustr. Heftet. DKK 85

28154 PIØ, IØRN. - Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø. Redig. af Else Marie Kofod og Ekse K. Mathiesen. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder 1997. 370 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

48666 PIØ, JØRN: Den gamle jul i tekster og billeder. Tredje udgave. Sesam 1999. 119 s. Illustr. Orig. kart. DKK 135
Omslagstitel: Julen - før og nu.

60902 PIØ, JØRN, og AAGE BØRRESEN: Dyrehavs-blade og blade om Dyrehaven. Historisk Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 1970. Upagineret. Illustr. Orig. kart. DKK 75

42077 PONTOPPIDAN, ERICH: Den danske Atlas. Fotografisk optryk. Syv bind i ni dele. Rosenkilde og Bagger 1969-72. Lille 4to. Med talrige foldetavler. Orig. halvlæder. Velholdt. DKK 1.500

9135 PONTOPPIDAN, ERIK: Origines Hafnienses Eller Den Kongelige Residentz=Stad Kiøbenhavn. (1760). Fotografisk genoptryk med efterskrift af Svend Cedergreen Bech. Rosenkilde og Bagger 1973. 4to. (36),512,12 s. + plancher. Orig. halvlæder. DKK 400

78385 PONTOPPIDAN, ERIK: Origines Hafnienses Eller Den Kongelige Residentz=Stad Kiøbenhavn [...] Trykt hos Andreas Hartvig Godiche 1760. (32),512 s. + 13 af 14 kobberstukne foldetavler. Pænt 1800-tals halvlæder. Forreste fals lidt løs. Lille rift i den første tavle. Ellers et rent og velholdt eksemplar. - Tavle 14 mangler. DKK 2.500

10435 PORT OF COPENHAGEN. Issued by The Port of Copenhagen Authority. Copenhagen 1949. 4to. 232 pp. + maps. Publisher's boards. DKK 200

4993 POULSEN, BJØRN, og INGER BIEHL HANSEN: Med egen hånd. Optegnelser fra Fladsten og Ørsted 1592-1809. Udgivet af Landbohistorisk Selskab. 1994. 179 s. Illustr. Heftet. DKK 85

45247 PRAËM, JØRGEN: Den danske fisker i litteratur og billedkunst. Den danske Fiskeriforening 1962. 190 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 125

65472 PÅ ANDRA SIDAN. 66 skäl att resa över Sundet. Redig. af Tomas Polvall. Kristianstad, Accent Förlag, 2002. 143 s. Illustr. af Andrej Ploski. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 125

58669 PÅ OPDAGELSE I KULTURLANDSKABET. Redig. af Vivian Etting. Gyldendal 1995. 4to. 301 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

32836 RABJERG, HAAKON: Sognekirker og Præster i Rönne og Knudsker. Rønne, Colbergs Eft. Bogtrykkeri, 1944. 160 s. Illustr. Heftet. - Omslag med brugsspor. Snit let plettet. DKK 100

11327 [RAMSING, HEDEVIG UTKE]: Spredte Træk af Sankt Joseph-Søstrenes Historie. Ved H.U.R. Anden udgave. Trykt som manuskript. Bogtrykkeriet "Ekstra" 1939. 128 s. Illustr. Heftet. DKK 200

38118 RANDERS BY'S VILKÅR OG ARTIKLER 1609. Redig. af John Kousgård Sørensen og Poul Meyer. To bind. Udgivet af Randers Rebslaaeri. Randers, J. M.Elmenhoff & Søn's Bogtrykkeri, 1965. 87 + (3),49 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100
Kommenteret tekstudgave samt en komplet faksimileudgave af Randers bylov fra 1609.

28718 RANDERS KØBSTADS HISTORIE. Redig. af Povl V. Spreckelsen. To bind. Udg. af Randers Byraad 1952. 4to. XII,(6),777 s. Illustr. Orig. halvlæder, rygge med let slitage. DKK 350

64922 RASMUSSEN, ANNA WILLIAM: Hollænderbyen og Store Magleby Kirke. Kristeligt Dagblads Forlag 1968. 209 s. Illustr. Heftet. DKK 125

47204 RASMUSSEN, HOLGER: Hattens rette brug. Hue, hat og hætte i kulturhistorien. Nyt Nordisk Forlag 1990. 176 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

39243 RASMUSSEN, HOLGER: Limfjordsfiskeriet før 1825. Udgivet af Nationalmuseet 1968. 4to. 517 s. Illustr. Heftet. - navn på smudstitelblad. DKK 135

20700 RASMUSSEN, LARS (1837f.): Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk Bondeliv efter Lars Rasmussens Skildring. Ved Fr. Lange Grundtvig. Ny udgave. Nyt Nordisk Forlag 1981. Tvær-4to. 357 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

37857 RASMUSSEN, NANNA HELMS: Fra Oldemors Tid. Et Livsbillede fra den fynske Opvækkelse. Gyldendalske Boghandel 1911. (8),268 s. Med omslag i smukt privat halvlæder. DKK 200

56084 RASMUSSEN, PETER BAK, og JENS PETER MUNK: Skulpturer i København. Borgen 1999. 4to. 233 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

23369 RASMUSSEN, STEEN EILER: København. G.E.C. Gad 1969. 322 s. Illustr. Heftet. DKK 100

74126 RASMUSSEN, STEEN EILER: København. Anden udgave med efterskrift af Peder Boas Jensen. Andet oplag. Gads Forlag 2001. 367 s. Illustr. Heftet. DKK 150

27665 RASMUSSEN, STEEN EILER: København. Andet oplag. G.E.C. Gad 1969. 322 s. Illustr. Orig. shirting. DKK 125

72562 RASMUSSEN, STEEN EILER: København. Andet oplag. G.E.C. Gad 1969. 322 s. Illustr. Pænt privat halvlæder. DKK 300

30241 RASMUSSEN, VIGAND DANN: Nørrejyske jernbanebyer. Aarhus Universitetsforlag 1981. 144 s. Heftet. DKK 85

36441 REIMER, CHRISTINE: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde. Fem bind. Odense, Rasmus Hansens Boghandels Forlag, 1910-19. I to smukke private halvlæderbind. DKK 850

56436 REINHARDT, C.E.F.: Det kjøbenhavnske Kommunitets Historie i kort Oversigt. J.H. Schultz 1869. 96 s. Orig. kart. - Let gulplettet. Navn og exlibris på forsats. DKK 125

26327 RESEN, PEDER HANSEN: Atlas Danicus. Århus Stift. Redig. af Helge Søgaard. Universitetsforlaget i Aarhus 1967. 159 s. + illustr. Orig. kart. DKK 125

11417 RESEN, PEDER HANSEN. - Kobberstikkene fra Peder Hansen Resen Atlas Danicus 1677. Udgivet med efterskrift og kommentarer af Ib Rønne Kejlbo. Rosenkilde og Bagger 1974. Folio. (8),49 s. + 109 tavler. Orig. kart. - Navn på forsats. DKK 400

29391 RIBE BISPESÆDE 948-1948. Redig. af C.I. Scharling m.fl. Samlerens Forlag 1948. 302 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 150

54744 RICHARDT, JOACHIM FERDINAND: Prospekter af danske herregårde. Udgivet af Flemming Jerk og Barbara Marcus-Møller. To bind. Forum 1976. Tvær-4to. 205 + 311 s. Med tontrykte gengivelser af Richardts litografier. Orig. shirting, i kassette. - Trykt i 950 nummererede eksemplarer. DKK 750

26785 RIISING, ANNE: Gudsfrygt og oplysning i Odense 1700-1789. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1981. Lille 4to. 341 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

28235 RINGE, NIELS: Fynske herregårde - set af Niels Ringe. Udgivet af Foreningen til Gamle Bygningers Bevarelse 1999. 4to. 120 s. Illustr. Orig. kart. - Velholdt. DKK 100

31302 RINGSMOSE, THORVALD: Rantzausholm Gods før og efter Svenskekrigene 1657-60. Odense Universitetsforlag 1976. (8),78 s. Heftet. DKK 75

23449 ROEPSTORFF, THORKILD: Operahuset i København. Nyt Nordisk Forlag 1970. 139 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. - Øverste snit let plettet. - Vedlagt brev fra forf. DKK 145

27686 ROLSTED, JOHS.: Søby klondyke. Bendt Thuesens Forlag 1975. 205 s. Illustr. Heftet, smudsomslag med brugsspor. DKK 150

62045 ROSEN, ANTON. - Rosenhuset. Redig. af Realea, Carsten Thau og Hans Scheving. Realea 2010. 132 s. Illustr. Heftet. - Indsat en lille bog om Københavns Byggestyring. DKK 150

9158 ROSSEL, SVEN HAKON: Den litterære vise i folketraditionen. 2 bind. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Akademisk Forlag 1971. 268 + 40 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 81). DKK 100

30768 ROSTED, H.C.: Fra adelsborg til kongeslot. Hørsholms historie indtil 1730. G.E.C. Gads Forlag 1957. 325 s. + illustr. Heftet. DKK 125

44648 ROSTED, H.C.: Fra adelsborg til kongeslot. Hørsholms historie indtil 1730. G.E.C. Gads Forlag 1957. 325 s. + illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 150

33127 RUDE, AXEL: Billeder fra det gamle Vejle. Udgivet af Vejle Kommune 1977. 4to. 373 s. Illustr. Orig. kart., uden smudsomslag. DKK 250

79544 RØRBYE, BIRGITTE: Kloge folk og skidtfolk. Kvaksalveriets epoke i Danmark. Politikens Forlag 1976. 282 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

65542 RØRDAM, HOLGER FR.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen. Med Tillæg af forhen utrykte Dokumenter og Aktstykker. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1859-63. (2),382,240 s. + to stålstukne plancher. I eet samtidigt halvlæderbind, en ydre fals med mindre revne. Navn på forsats. Plancherne gulplettede. DKK 250

54923 RAABYEMAGLE, HANNE: Christian VII's Palæ, Amalienborg. To bind. Christian Ejlers' Forlag 1999. Folio. 628 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lette brugsspor. DKK 500

8420 SCAVENIUS, BENTE: Liselund - en romantisk have. Borgen 1994. 4to. 152 s. Med fotografier af Ole Woldbye. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 250

9160 SCHMIDT, AUGUST F.: Fra Djurslands gamle Landsbyer. Munksgaard 1964. 167 s. heftet. (Danmarks Folkeminder; 75). DKK 75

29058 SCHORN, W.: Da Voldene stod. Erindringer. Gyldendalske Boghandel 1905. (8),292 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 150

31726 SDR. NÆRAA VALGMENIGHED. Odense, Fyns Tidendes Bogtrykkeri, 1925. 44 s. Illustr. Heftet. DKK 75

46599 SEEBERG, PETER: Tingenes spejl. Museumstekster 1960-1997. Redig. af Marianne Bro-Jørgensen m.fl. Højbjerg, Forlaget Hikuin, 2001. 239 s. Heftet. DKK 100

40225 SESTOFT, LEIF: Drømmen om Danmark. Det danske Flensborgs blomstring og fald 1830-1875. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 2002. 370 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

30227 SKAFØGAARDS ADKOMSTBREVE OG JORDEBØGER 1647-1797. Udg. af Knud J.V. Jespersen. Hornslet Bogtrykkeri 1975. 152 s. Illustr. Heftet. DKK 100

54773 SKAGEN I GAMLE FOTOGRAFIER. Redig. af Elisabeth Fabritius og Jan Zibrandtsen. Udgivet af G. Mathiassen. Skagen 1966. Lille 4to. [82 s.] Med 82 sort-hvide fotos. Orig. kart. DKK 100

11007 SKAGEN OG DIGTERNE. Redig. af Frederik Dessau. Hamlet 1980. 4to. 96 s. Illustr. Heftet. - Spor af tape på bagomslag. DKK 100

61953 SKEEL, INGEBORG. - GREGERSEN, HANS: Ingeborg Skeel til Voergård. Forlaget Grebo 1984. Stor 8vo. 84 s. Illustr. Heftet. DKK 100

34401 SKOV, AKSEL: Gamle huse på Rømø. Borgen 1992. 4to. 109 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 175

9143 SKOVGAARD, P.N.: Beskrivelse over Bornholm. (1804). Fotografisk optryk med efterskrift af Finn Jacobsen. Rosenkilde og Bagger 1975. XII,412,23 s. Orig. kart. DKK 100

7405 SKRUBBELTRANG, FRIDLEV: Det indvundne Danmark. Udgivet af Det danske Hedeselskab. Gyldendal 1966. 498 s. + kort. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 175

12322 SKAARUP, JØRGEN: Yngre stenalder på øerne syd for Fyn. Rudkøbing, Langelands Museum, 1985. 4to. 491 s. + 6 løse foldekort. Illustr. Orig. kart. DKK 400

40471 SMEDEN. Kulturbilleder fra tiden omkring århundrede. Redig. af David Yde-Andersen. Udgivet af Nationalmuseet. Hassings Forlag 1952. 341 s. + illustr. Halvlæder. DKK 165

26478 SMIDT, CLAUS M.: Eremitagen. Strandbergs Forlag 1988. 4to. 124 s. Illustr. Orig. kart. DKK 125

26449 SMIDT, CLAUS M., og METTE WINGE: Hen over torv og gade. Mennesker og huse i guldalderens København. Gyldendal 1996. 210 s. + kort. Illustr. Heftet. DKK 140

43598 SMIDT, CLAUS M., og METTE WINGE: Hen over torv og gade. Mennesker og huse i guldalderens København. Gyldendals Bogklubber 1996. 210 s. + kort. Illustr. Heftet. - Navn på smudstitelblad. DKK 125

52440 SOLGÅRD, FINN, LISE SKJØT-PEDERDEN og JEPPE TØNSBERG: Lyngby Hovedgade. Registrant over hovedgadens bygninger. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 1996. 4to. 496 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

46851 SOMMER, ANNE-LOUISE: Operaen på Dokøen. Gyldendal 2005. 4to. 275 s. Ilustr. Orig. halvshirting. DKK 175

30956 SORANSK TIDSSKRIFT. Hefte 1-2. Udgivet af Det soranske Samfunds Bestyrelse. C.G. Iversens Boghandel 1865-70. (6),210 + (2),190 s. + et litograferet foldekort. Indbundet. Stedvis gulplettet. DKK 200

59053 SOUP - Et midlertidigt kunst- og arkitekturprojekt i Urbanplanen. Redig. af Marie Bruun Yde m.fl. Vandkunsten 2009. 4to. 184 s. Illustr. Heftet. DKK 150

52347 SPORVOGNEN. Medlemsblad for Sporvejs- og Omnibusfunktionærernes Organisation. 45.-49. årgang. 1946-50. Illustr. I fem shirtingsbind. DKK 400

42200 STEEN, VAGN: Østjylland. Gyldendal 1987. 395 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 100

8027 STEENSBERG, AXEL: Borups bønder. Et sjællandsk agrarsamfund i vikingetid og middelalder. Højbjerg, Wormianum, 1983. 128 s. Illustr. Heftet. DKK 100

10979 STEENSBERG, AXEL: Gamle danske bøndergårde. Tredje udgave. Forum 1978. Lille 4to. 199 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med lille rift. DKK 125

36207 STEENSBERG, AXEL: Gamle danske bøndergårde. Anden udgave. P. Haase & Søns Forlag 1962. 4to. 173 s. Illustr. Heftet, med smudsomslag. DKK 150

26852 STEENSBERG, AXEL: Herremændene på Herningsholm. Ridderliv og studeavl. Herning, Poul Kristensen, 1975. 203 s. + foldetavle. Illustr. Orig. kart. DKK 100

30001 STEENSBERG, AXEL: Pebringegården. Højbjerg, Wormianum, 1986. Lille 4to. 96 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

24749 STENSGAARD, PERNILLE: København - folk og kvarterer. Gyldendal 2002. 4to. 336 s. Illustr. Orig. halvshirting. DKK 200

58235 STENSGAARD, PERNILLE: København - folk og kvarterer. Tredje udgave. Gyldendal 2005. 4to. 336 s. Illustr. Orig. halvshirting. DKK 200

26480 STENSGAARD, PERNILLE: Skagen. Gyldendal 2004. 4to. 275 s. Med fotos af Anne Prytz Schademose. Orig. halvshirting. - En mindre afskrabning på forpermen, ellers velholdt. DKK 200

76209 STILLING, NIELS PETER: Kongehusets boliger gennem 1000 år. Politikens Forlag 2003. 427 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Svag fugtrand nederst på smudsomslag (ses kun på indersiden). - Med dedikation. DKK 200

23828 STOREBÆLT I 10.000 ÅR. Redig. af Lisbeth Pedersen m.fl. Udgivet af A/S Storebæltsforbindelsen, Nationalmuseet m.fl. 1997. 4to. 339 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. DKK 225

34236 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. Fjerde, reviderede oplag. To bind. Politiken 1998. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

37966 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. To bind. Politikens Forlag 1995. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

58104 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. To bind. Andet oplag. Politikens Forlag 1995. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 200

75163 STRANDVEJEN FØR OG NU. Redig. af Bo Bramsen. Tredje udgave (i eet bind). Politikens Forlag 1998. 447 + 432 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200

41023 STRØMSTAD, KIRSTEN og POUL: Rundt om Søerne. Huse og mennesker ved Sortedamssøen Peblingesøen og Sankt Jørgens Sø. Christian Ejlers' Forlag 1996. Tvær-4to. 216 s. Med fotos af Keld Helmer-Petersen. Orig. shirting, med smudsomslag. - Med løst indlagt kort. DKK 150

2545 STRØMSTAD, POUL: Holbergtidens København skildret af malerne Rach og Eegberg. Med bidrag af Christian Elling og Victor Hermansen. Nyt Nordisk Forlag 1977. Tvær-4to. 198 s. Illustr. i farver. Orig. kart. DKK 200

79604 STRØMSTAD, POUL: Søerne. Sortedamssøen Peblingesøen Sankt Jørgens Sø. G.E.C. Gad 1966. Tvær-8vo. 228 s. + vedlagt foldekort. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. - Et par rifter i smudsomslaget diskret repareret. DKK 125

31036 SVENDBORG AMTS BEGYGGELSESNAVNE. Udgivet af Stednavneudvalget ved John Kousgaard Sørensen. G.E.C. Gad 1958. XXXIV,312 s. Heftet. (Danmarks Stednavne; 13). DKK 125

78989 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 6: Sejlskibskaptajn. Christian Ejlers' Forlag 1987. 4to. 275 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

21567 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 8: Dampskibskaptajn. Christian Ejlers' Forlag 1988. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

44680 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 2: Sejlskibsmatros og tømmermand. Nationalmuseet 1985. 4to. 238 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

44681 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Bind 4: Fyrbøder og maskinmester. Christian Ejlers' Forlag 1986. 4to. 253 s. Illustr. Orig. kart. DKK 175

26329 SØENS FOLK. Beretninger fra århundredskiftet. Redig. af Ole Højrup. Otte bind. Nationalmuseet 1985-88. 4to. Illustr. Orig. kart. DKK 1.200

50922 SØGAARD, HELGE: Skilte i Købstadsmuseet Den gamle By. Aarhus Stiftsbogtrykkerie 1940. 4to. 35 s. Illustr. af Helge Søgaard. Orig. kart. DKK 125

63243 SØRENSEN, JOHN HOUGÅRD: Danske sø- og ånavne. Tre bind. Institut for Navneforskning 1968-78. Heftet. DKK 200

9745 SØRENSEN, TAGE: Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver. Esbjerg, Lumino Forlaget, 1983. 4to. 383 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150
Første del af trebindsværket.

3208 TAMDRUP. Kirke og gård. Redig. af Ole Schiørring. Udgivet af Horsens Museum. Ebeltoft, Skippershoved, 1991. 4to. 160 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

10193 THAGAARD, CHR.: Blade af Skagens historie. Privattryk. Skagen 1967. 237 s. Illustr. Heftet. - Et hjørne ganske let stødt, ellers pæn. DKK 150

78608 THAGAARD, CHR.: Blade af Skagens historie. Privattryk. Skagen 1967. 237 s. Illustr. Heftet. - Et hjørne ganske let stødt, ellers pæn. DKK 150

27472 THALBITZER, VICTOR: Hellebæk før og nu. Grønbechs Forlag 1961. 87 s. + kort. Illustr. Privat papirbind med skindtitelfelt. DKK 150

58035 THEISEN, TORBEN: Billeder fra det nu forsvundne Østerbro. Lyngby, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1984. 144 s. Illustr. Heftet. - Navn på smudstitelblad. DKK 100

34318 THESTRUP, POUL: The Standard of Living in Copenhagen 1730-1800. Københavns Universitet 1971. 302 pp. Softcover. DKK 100

54188 THESTRUP, POUL, DORRIT ANDERSEN, og NIELS OXENVAD: Mod bedre tider. Odense 1789-1868. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1986. Lille 4to. 499 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

47057 THIELE, J.M.: Danmarks folkesagn. Tre bind. C.A. Reitzels Forlag 1843-60. I eet samtidigt halvlæderbind. - Pænt, rent eksemplar. DKK 900

63941 THOMSEN, ALLAN MYLIUS: Café Fodkold. Eventyret om den danske pølsevogn. Sommer & Sørensen 1995. 128 s. Illustr. Heftet. DKK 200

40465 THOMSEN, ALLAN MYLIUS: Sangerindeuvæsenet. En nostalgisk odyssé gennem Københavns berygtede sangerindeknejper i tiden 1820-1920. DR Multimedie / Forlaget Parlando 1996. 160 s. Illustr. Orig. kart. DKK 100

27586 THOMSEN, LUDVIG: Kolding Sejlskibe. Kolding, V. Schæffers Forlag, 1933. 71 s. Illustr. Heftet. - Omslag let nusset. DKK 125

54197 THRANE, HENRIK, m.fl.: Fra boplads til bispeby. Odense til 1559. Udgivet af Odense Kommune. Odense 1982. Lille 4to. 480 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. (Odense Bys Historie). DKK 100

2616 THURAH, LAURIDS DE: Amager og Saltholm. [1758]. Fotografisk optryk med efterskrift af Harry Kaae. Rosenkilde og Bagger 1968. 4to. (4),68, (8) s. + 5 tavler. Orig. halvlæder. DKK 350

72211 THURAH, LAURIDS DE: Amager og Saltholm. [1758]. Fotografisk optryk med efterskrift af Harry Kaae. Rosenkilde og Bagger 1968. 4to. (4),68, (8) s. + 5 tavler. Orig. shirting. DKK 150

54520 THURAH, LAURIDS DE: Hafnia Hodierna. [1748]. Genudgivet med efterskrift af Steffen Linvald. Rosenkilde og Bagger 1967. 4to. (20),368,(3) s. + tavler. Orig. halvlæder. - Velholdt. DKK 500

54887 THURAH, LAURIDS DE: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse Over den i Øster=Søen liggende [...] Øe Bornholm ... [1756]. Fotografisk optryk med efterskrift af Henning Ipsen. Rosenkilde og Bagger 1968. 4to. (10),288,(30) s. Orig. halvlæder. - Velholdt. DKK 300

72240 THURAH, LAURIDS DE: Samsøe. [1758]. Fotogr. optryk med efterskrift af Jakob M.Hansen. Rosenkilde og Bagger 1969. 4to. (6),92,(22) s. + plancher. Heftet. DKK 125

61478 TIDENDE FOR FORHANDLINGERNE VED PROVINDSIALSTÆNDERNE FOR NØRRE-JYLLAND 1844. VIBORG STÆNDER-TIDENDE. Nr. 1-181. 2892 splt. Samt: BETÆNKNINGER OG PETITIONER indgivne i Aaret 1844 fra Provindsialständerne for Nörre-Jylland. CXVIII s. Samt: Cometee-Betænkninger i Sagder, er, af Mangel paa Tid, ikke ere foretagne til Behandling i nærværende Session. 80 s. Samt: Sagsregister til Tidenden for forhandlingerne ved Provindsialständerne for Nørre-Jylland i 1844. Ved H.C. Lehrmann. 16 s. Samt: Oversigt over de i Nørrejyllands Stænderforsamling for 1844 foretagne Sager. 8 s. I to samtidige lidt slidte helshirtingsbind DKK 1.000

55876 TOPOGRAFISK ATLAS DANMARK. 82 kortudsnit med beskrivelse. Redig. af Ruth Helkiær Jensen og Kr. Marius Jensen. Det Kongelige Danske Geografiske Selskab / C.A. Reitzels Forlag 1976. 4to. 192 s. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 200

53651 TOPSØE-JENSEN, TORBEN: Fem mil langs Øresund. Træk af Strandvejens historie. Anden udgave. Gyldendal 1974. 262 s. + foldekort. Heftet, med smudsomslag. DKK 100

11125 TRAP, J.P.: Bornholms Amt. G.E.C. Gad 1955. Side 373-578. Med illustr. og et kort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; bd. IV,2). DKK 150

8293 TRAP, J.P.: Danmark. Femte udgave. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 5 bind i 31 dele + kortbilag. G.E.C. Gads Forlag 1958-72. Illustr. Orig. vinrødt kunstlæder. DKK 2.000

67368 TRAP, J.P.: Danmark. Femte udgave. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 5 bind i 31 dele + kortbilag. G.E.C. Gads Forlag 1958-72. Illustr. Orig. halvshirting. DKK 2.000

22765 TRAP, J.P.: Danmark. Landet og folket. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1958. 344 s. Illustr. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; I,1). DKK 100

46269 TRAP, J.P.: Danmark. Landet og folket. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1958. 344 s. Illustr. Orig. shirting, smudsomslag med brugsspor. (Trap Danmark, 5. udgave; I,1). DKK 100

46271 TRAP, J.P.: Danmark. Personregister. G.E.C. Gads Forlag 1972. (8),927 s. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; XII). DKK 200

46272 TRAP, J.P.: Danmark. Stedregister. G.E.C. Gads Forlag 1968. (8),595 s. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; XI). DKK 150

44095 TRAP, J.P.: Færøerne. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen og Jóannes Rasmussen. G.E.C. Gads Forlag 1968. (12),375 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave, bind XIII). DKK 200

44234 TRAP, J.P.: Haderslev Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1965. (4),384 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; X,1). DKK 150

46192 TRAP, J.P.: Holbæk Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 1954. S. 293-592. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5.udgave; III,2). DKK 150

34557 TRAP, J.P.: Københavns Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft og Harald Jørgensen. G.E.C. Gad 1960. S. 927-1221. Illustr. Med foldekort. Orig. shirting, smudsomslag let revet. (Trap Danmark, 5. udgave, bd. III,2). DKK 150

46270 TRAP, J.P.: Københavns Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft og Harald Jørgensen. G.E.C. Gads Forlag 1960. S. 927-1221. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; II,3) DKK 150

44092 TRAP, J.P.: Maribo Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1955. S. 575-1002. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave, bind IV,3). DKK 150

46195 TRAP, J.P.: Odense Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1956. 516 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; V,1). DKK 150

46198 TRAP, J.P.: Randers Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1963. S. 505-1068. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VII,2). DKK 200

45761 TRAP, J.P.: Ribe Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1965. s. 574-1067. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave, bind IX,2). DKK 150

26441 TRAP, J.P.: Ringkøbing Amt. Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1965. (4),575 s. + foldekort. Illustr. Orig. vinrødt kartonbind. (Trap Danmark, femte udgave, bind IX,1). DKK 200

46199 TRAP, J.P.: Skanderborg Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1964. S. 358-746. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5.udgave; VIII,2). DKK 150

46194 TRAP, J.P.: Sorø Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1954. S. 589-960. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; III,3). DKK 150

59111 TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Danmark. Almindelig Deel. - Speciel Deel. Anden udgave. Seks bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1879. - Samt: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. To bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1864. Ialt otte bind, indbundet i seks samtidige halvbind af pergament med vinrøde skindtitelfelter. Med talrige kort, planer og tontrykte litografier. DKK 3.000
De to bind om Slesvig, der egentlig hører til førsteudgaven af Trap, er her indbundet sammen med andenudgaven.

31845 TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. To bind. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1864. (8),682,35 s. + kort og prospekter. I eet godt halvlæderbind. DKK 1.500

33668 TRAP, J.P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. To bind. [1864]. Fotografisk optryk. Selskabet til Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1975. (14),(6),682,35,3 s. + kort og prospekter. I to kartonbind. Kortene i separat kartonmappe. - Velholdt. DKK 600

22764 TRAP, J.P.: Storkøbenhavn. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. Tre bind. G.E.C. Gad 1959-60. Illustr. Med kortbilag. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; 2-4). DKK 200

34556 TRAP, J.P.: Storkøbenhavn. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. 3 bind. G.E.C. Gad 1959-60. Illustr. Med kortbilag. Orig. shirting, med smudsomslag. (Trap Danmark, 5. udgave; 2-4). DKK 200

46200 TRAP, J.P.: Svendborg Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Povl Engelstoft. G.E.C. Gads Forlag 1957. S. 513-1004 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; V,2). DKK 200

46267 TRAP, J.P.: Trap Danmark og kommuneinddelingen pr. 1. april 1970. Nøgle til orientering. Udarbejdet af Niels Nielsen. G.E.C. Gads Forlag 1972. (XII),308 s. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; XV). DKK 125
Rygtitel: Nøgle.

44233 TRAP, J.P.: Tønder Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1966. s. 380-762 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; X,2). DKK 150

46196 TRAP, J.P.: Vejle Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1964. s. 743-1257. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VIII,3). DKK 150

46197 TRAP, J.P.: Viborg Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1962. (8),515 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VII,1). DKK 200

45762 TRAP, J.P.: Åbenrå-Sønderborg Amter. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1967. s. 757-1330. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; X,3). DKK 200

46201 TRAP, J.P.: Århus Amt. Redig. af Niels Nielsen, Peter Skautrup og Therkel Mathiassen. G.E.C. Gads Forlag 1963. 360 s. Illustr. Med foldekort. Orig. vinrød kart. (Trap Danmark, 5. udgave; VIII,1). DKK 150

59137 TØNNESEN, JENS: Gamle Skagensfiskere fortæller. Einer Nielsens Boghandel 1934. 193 s. + illustr. Heftet. - Med dedikation. DKK 300

35803 UDEN FOR MURENE. Fortællinger fra det moderne gennembruds København. Redig. af Klaus P. Mortensen. Gads Forlag 2002. 4to. 288 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

30308 UDSHOLT, OSCAR, og BENT THESTRUP: Reerslev Sogns historie. Høje-Taastrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Taastrup uden år. 194 s. Illustr. Heftet. DKK 100

4034 VADEHAVET - et dansk-tysk-hollandsk naturområde. Esbjerg, BYGD, 1970. 4to. 368 s. + løst indlagt foldetavle. Rigt illustr. i farver. Orig. lærred, med smudsomslag. DKK 250

70021 VADEHAVET - et dansk-tysk-hollandsk naturområde. Esbjerg, BYGD, 1970. 4to. 368 s. Rigt illustr. i farver. Orig. lærred, med smudsomslag. - Foldetavle mangler. DKK 175

72673 VALLØ. Historien om et slot og dets ejere dets skæbne og funktion fra middelalder til nutid og fremtid. Redig. af Sys Hartmann. Udgivet af Vallø Stift 1988. 4to. 508 s. Illustr. Orig. shirting, uden smudsomslag. DKK 250

66211 VAMMEN, TINNE: Rent og urent. Hovedstadens piger og fruer 1880-1920. Gyldendals Bogklub 1988. 296 s. Illustr. HEftet. DKK 75

9385 VEGGER, SØREN BUGGE: Gunnis torp - Historien om Gunderupgård og Trend Storskov. Farsø, Rabøl Boghandel, 1992. 136 s. Illustr. Orig. kart. DKK 75

31206 VEJLE AMTS YNGRE BRANDFORSIKRINGSFORENING FOR LØSØRE. GENSIDIGT SELSKAB. 1841-1941. Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri 1941. 74 s. Orig. omslag. DKK 100

31207 VEJLE AMTS YNGRE BRANDFORSIKRINGSFORENING FOR RØRLIGE EJENDELE. 1841-1916. Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri 1916. 43 s. + illustr. Orig. omslag. DKK 125

59366 VEJLE BYS HISTORIE 1327 - 13. August - 1927. Redig. af C.V. Petersen. Udgivet af Vejle Byraad 1927. 4to. (6),426 s. + to farveplancher. Illustr. Orig. halvlæder. - Ryggen bleget, ellers fin. Exlibris. DKK 350

11623 ET VENDEPUNKT I KØBENHAVNS HISTORIE. Redig. af Sigurd Jensen. G.E.C. Gad 1959. 232 s. + kort. Heftet. DKK 90

35990 VESTERBRO. En forstadsbebyggelse i København. To bind. Redig. af Allan Tønnesen og Kell Elgstrøm. Udg. af Miljøministeriet og Fredningsstyrelsen. 1986. 4to. 216 + 307 s. Illustr. Heftet. DKK 150

28239 VIBORG SØNDERSØ 1000-1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85. Redig. af Jesper Hjermind m.fl. Højbjerg, Jysk Arkæologisk Selskab, 1998. 4to. 372 s. Illustr. Orig. kart. DKK 250

31239 VONSILD-DALBY TILLYSNINGSBOG 1678-1683. Redig. af Hans H. Worsøe. Landbohistorisk Selskab 1987. (8),XVIII,178 s. Heftet. (Ældre danske Kirkebøger). DKK 100

11303 WAD, G.L.: Mindeskrift i Anledning af Halvandethundredaars - Dagen for Oprettelsen af Det adelige Stift Vallø. Trykt som manuskript. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri 1888. 4to. (8),XXXIV,285 s. + plancher. Orig. shirting. - Medfølger et 29 sider langt håndskrevet supplement, der viderefører Valløs historie til 1898, udarbejdet af O. v. Munthe af Morgenstierne. DKK 600

3435 WANSCHER, VILHELM: Kronborgs Historie. Fischers Forlag 1939. Folio. (8),192 s. + plancher. Orig. kart. - Uopskåret, som ny. DKK 600

29887 WANSCHER, VILHELM: Rosenborgs Historie 1606 - 1634. P. Haase og Søn 1930. Lille 4to. (8),141 s. + 1 foldetavle. Heftet. DKK 125

34553 WEISCHE, ELLINOR: Friluftskunsten i København. Veiledning for Eleverne paa Statens Lærerhøjskole. Levin & Munksgaard 1932. 79 s. Med enkelte illustr. Halvlæder. DKK 100

54439 WELBLUND, AAGE, og ARTHUR HASSØ: Gamle Landevejskroer fra København til Korsør. H. Hagerup 1946. 4to. 329 s. Illustr. Orig. halvlæder. DKK 150

63305 WENDT, JOH. CHR. W.: Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn. Jens Hostrup Schultz 1833. (8),64,18 s. + 5 kobberstukne planer, den ene in duplo. Desuden en titelvignet i kobbertryk. Samtidigt papirbind. Tavlerne plettede. DKK 500

32918 WIDDING, OLE: Markfællesskab og Landskifte. Studier over lollandske Markbøger 1681 og 1682. Gyldendalske Boghandel 1948. 268 s. + foldetavler. Heftet. (Aarbog for Nordisk Oldkyndighed). DKK 125

1129 WITTENDORFF, ALEX: Alvej og kongevej. Akademisk Forlag 1973. 348 s. Illustr. Orig. kart. DKK 200
Wittendorffs disputats. Bogen omhandler udelukkende vejene på Sjælland.

31112 WOLSING, JENS: Holeby. To bind. Biblioteket for Holeby og Omegn 1943-56. 207 + 195 s. Heftet. DKK 375

11156 ZAHRTMANN, M.K.: Rønne By og Borgere. Udgivet af Rønne Byraad. Rønne 1927. 4to. (8),277 s. Illustr. Privat halvlæder. DKK 200

12234 ZEEBERG, NILS KR.: Linie 4 - Farimagsgadelinien. Sporvejshistorisk Selskab 1981. 72 s. Illustr. Heftet. DKK 125

18044 ZENIUS, MARIANNE: Landbokvinden i det 20. århundrede. G.E.C. Gad 1982. 247 s. Illustr. Orig. kart. DKK 150

37290 ZENIUS, MARIANNE: Landbokvinden i det 20. århundrede. Anden udgave. G.E.C. Gad 1990. 247 s. Illustr. Heftet. DKK 90

25034 ZINGLERSEN, BENT: Endnu en skaal København. Hasselbalch 1966. 163 s. + illustr. Heftet. DKK 75

79602 ZINGLERSEN, BENT: Københavnske gadenavne og deres historie. Politikens Forlag 1972. 288 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 125

78597 ZINGLERSEN, BENT: Københavnske gadenavnes historie. Anden udgave. Politiken 1979. 343 s. Illustr. Orig. kart. (Politikens Håndbøger). DKK 150

78488 ZINGLERSEN, BENT: Københavnske monumenter og mindesmærker. Politikens Forlag 1974. 259 s. Illustr. Orig. kart. - Spor af tape på forsats, ellers fin og ren. DKK 100

25035 ZINGLERSEN, BENT: Vesterbros Passage. Samleren 1978. Lille 4to. 111 s. Illustr. Orig. kart., med smudsomslag. DKK 85

60991 ØSTERGAARD, TROELS V., og ERIK LASSEN: Egeskovs urtehave. Brøndum 1984. 61 s. Illustr. af Vibeke Mencke Nielsen. Orig. kart., med smudsomslag. - Signeret af kunstneren. DKK 75

55026 ØSTRE GASVÆRK 1935. Uden udgiverangivelse. Tvær-8vo. 13 s. Illustr. Heftet. - Et lille stencileret tekststykke indklæbet på sidste side. DKK 125

8381 AAGAARD, BENT: Kongernes lysthus. Livet på Fredensborg Slot gennem 256 år. Hamlet 1978. 4to. 142 s. Illustr. Orig. shirting, med smudsomslag. I kasette. DKK 125

65099 AAKJÆR, JEPPE: Hedevandringer. Danmarks Naturfredningsforening / Bogans Forlag 1995. Lille 4to. 79 s. Illustr. i farver. Orig. kart., smudsomslag med lille rift. - Exlibris. DKK 100

9213 AAKJÆR, JEPPE: Jyske Folkeminder. Redig. af Bengt Holbek. Udgivet af Foreningen Danmarks Folkeminder. Munksgaard 1966. XXXVI,231 s. Heftet. (Danmarks Folkeminder; 76). DKK 150

71047 AAKJÆR, JEPPE: Studier fra Hjemstavnen (Langs Karupaaens Bred. - Fra Agermuld og Hedesand. - Konge, Adel og andre Sallingboer. - Muld og Mænd. - Gammel Brug og gammel Brøde. - Fra Sallingland til Øresund). Seks bind. Bind seks udgivet af August F. Schmidt. Gyldendalske Boghandel 1929-32. Illustr. Med omslag i privat halvlæder (Henning Endel Hansen). DKK 1.200
Langs Karupaaens Bred. - Fra Agermuld og Hedesand. - Konge, Adel og andre Sallingboer. - Muld og Hedesand. - Konge, Adel og andre Sallingboer. - Muld og Mænd. - Gammel Brug og gammel Brøde. - Fra Sallingland til Øresund.

19839 ÅRETS HÖGTIDER. Redig. af Martin P:n Nilsson. J.H. Schultz Forlag 1938. (8),152 s. Heftet. (Nordisk Kultur; XXII). - Stempel på smudstitelblad. DKK 150

35895 ÅRETS HÖGTIDER. Redig. af Martin P:n Nilsson. J.H. Schultz Forlag 1938. (8),152 s. Privat halvlæder. (Nordisk Kultur; XXII). - Stempel på smudstitelblad. DKK 200

34364 AARHUS BORGERE 1915-1920. Aarhus, M.A. Caprianis Fotografiske Atelier, 1921. 4to. (2),404 sider. Illustr. Shirting. DKK 250

DANISH TOPOGRAPHY / DANSK TOPOGRAFI
 
SUBJECT INDEX / EMNER
ORDER FORM / BESTILLING